SPK tarafından III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Bankamıza verilen yatırım hizmet ve faaliyet izinleri yenilenmiştir. Bankamıza verilmiş olan 25.11.1999 Tarih ve BNK.ASA.BD-0081 Sayılı Borsa Dışında Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca faaliyet izinlerinin yenilenmesi kapsamında Bankamızın yetkilendirilmesi sebebiyle SPK'nın onayı ile iptal edilmiştir. Bankamızın faaliyet izinleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.