Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18.12.2015 tarih ve 6583 sayılı kararıyla; Aksoy Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 51,000,000 TL payın PASHA Bank OJSC tarafından devralınmasına, PASHA Bank OJSC’nin Bankamızdaki pay oranının %79,9196’dan %99,9196’ya çıkarılmasına, Aksoy Holding A.Ş’nin Bankamızdaki %20 doğrudan payının tamamının devredilmesine uygunluk verilmiş olup, ilgili Kurul kararı 23/12/2015 tarih ve 18038 sayılı yazı ile Bankamıza iletilmiştir.


PASHA Bank OJSC Yönetim Kurulu, yapmış olduğu açıklamada Türkiye’deki öncelikli hedefinin Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üçgenindeki ticari ilişkilerin gelişmesi olduğuna değinerek, PASHA Bank'ın bankacılık faaliyetleriyle Türkiye’de yatırım yapacak mevcut ve potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerini geliştireceklerini belirtmiştir.