SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.,(“SAHA”)  Bankamızın Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu dönem revizyonu çalışması sonucunda 89,43’den 92.64'e (10’lu skala üzerinden 9,26) yükseltmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi dönem revizyon notumuzun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir.

Alt Kategoriler Ağırlık Verilen Not
Pay Sahipleri %25 91,97
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık %25 96,27
Menfaat Sahipleri %15 91,34
Yönetim Kurulu %35 91,07
Toplam %100 92,64

PASHA Bank, SAHA’nın 7 Ağustos 2015 tarihinde yayımlamış olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeks’ine (DKYE) göre 1. grup içinde yer almaktadır.