Borçlanma Aracı İhracı Hakkında

Bankamızın toplam 150.000.000.-TL (Yüzelli Milyon Türk Lirası) tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, Türk Lirası cinsinden, bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.10.2016 tarih ve 261837 sayılı kararı ile onaylanmıştır.