SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Bankamızın Kurumsal Yönetim Derecelendirme genel uyum notunu "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" kapsamında 9.28'e yükseltmiştir.