Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Bankamızın Kurumsal Yönetim Derecelendirme genel uyum notunu "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" kapsamında 9.28'e yükseltmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 2017 yılı dönem revizyonu notuna ulaşmak için tıklayınız.