Değerli Paydaşlarımız,

Yurt içi ve yurt dışındaki sert ve zorlayıcı piyasa ortamına rağmen Türkiye ekonomisi ivmesini korumaya devam etti. Sanayi üretimindeki büyüme, ihracat rakamlarındaki sürekli gelişme, turizm gelirlerindeki düzelme yılın ilk çeyreğine dair güçlü istatistiksel büyüme beklentileri için öne çıkan göstergeler oldu.

Büyüyen ekonomiye paralel olarak bankacılık sektörü de dirençli, dengeli ve sağlıklı gelişmesini sürdürdü. Sistemin toplam varlıkları %16.7 artarak 2.819 milyar TL’ye ulaştı, toplam krediler de %18.3 genişleyerek 1.788 milyar TL seviyesini gördü. Ana göstergelerdeki büyümeye güçlü sermaye birikimi, artan verimlilik ve yükselen kârlılık eşlik etti.

Dinamik bir piyasa aktörü olarak PASHA Bank’ın piyasanın üzerinde bir hızla büyümesini sürdürdüğünü söyleyebilmekten büyük onur duyuyoruz. Bunun sonucunda Banka’nın piyasa payı artmış ve toplam varlıkları geçen yıl sonuna göre %15 artarak 585 milyon TL düzeyine ulaşmıştır. Çeyrek sonu finansal verilerde toplam varlıkların %85’ini oluşturan nakit kredi portföyümüz %23 artarak 489 milyon TL düzeyini yakalamıştır. Risk yönetimi yapımızın etkinliğinin ve Bankanın izlediği öngörülü kredi politikasının bir sonucu olarak bilançomuzda takipteki krediler düzeyini sıfır noktasında tutma başarısını gösterdik.

Dönem içerisinde fon kaynaklarımızı öz kaynaklarımızın ötesinde mevcut piyasa enstrümanlarına doğru artırma ve çeşitlendirme çabalarımızı yoğunlaştırdık. Hedef bölgemizdeki girişimcileri desteklemeye yönelttiğimiz çabalarımızın tipik bir örneği başarılı bono ihracımızdır ve bu sayede bölge ekonomisine katkılarımız devam etmiştir.

Etkin kurumsal yönetim, PASHA Bank’ın güçlü performansının önemli bir parçası olup başarımız için temel unsurdur. Kurumsal yönetim, sağlam bir gözetim ve hesap verilebilirlik sağlamakta, iç ve dış ilişkileri kuvvetlendirmekte, paydaşlarımızla aramızdaki güveni pekiştirmekte ve hissedarlarımızın uzun dönemli menfaatlerini desteklemektedir. PASHA Bank, önceki faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ortaya konan ilkeler doğrultusunda verilen kurumsal yönetim derecelendirme notunu 8.94’den 9.26’ya yükseltmiştir. Bu, Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerini en üst düzeyde uygulamaktaki kararlılığının ve süreci dinamik ve sürekli bir biçimde yönetme isteğinin açık bir göstergesidir.

2016 yılının sonunda Azerbaycan hükümeti ulusal ekonomi için bir dizi Strateji Yol Haritası dokümanı yayımlayarak devletin stratejik amaçlarını belirlemiş ve inisiyatiflerini açıkça tarif etmiştir. Hükümetin politika reaksiyonları halihazırda rakamlara yansımış durumda olup faaliyet gösterdiğimiz üçgen içinde yoğunlaşan ticari mal, doğrudan yabancı yatırım ve turizm hareketlerinin gelecek dönemde daha da genişlemeleri beklenmektedir. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgenindeki uluslararası ticaretle uğraşan girişimcilerin birincil bankası olma amacı doğrultusunda tüm paydaşlarımız için değer artışı yaratmak ve ürün ve hizmet yelpazemizi çeşitlendirerek onları daha yükseklere taşımak için 2017 yılında elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

Yeni müşteriler kazanmak suretiyle ve Grup sinerjimizin yarattığı kontrollü maliyet yönetimi sayesinde operasyonel kârlılığımızı destekleyeceğiz. Müşterilerimizin bankacılık deneyimini PASHA Bank ile daha kazançlı bir deneyim haline getirmek için ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetleri sunma çabalarımızı sürdüreceğiz.

Bunlara ek olarak ilk üç yıllık strateji döneminde tesis ettiğimiz altyapıyı pekiştirecek daha iddialı hedefler koymayı amaçlayan ve büyüme stratejimizin ikinci aşaması olan PASHA Bank’ın 2020 vizyonu ve strateji önceliklerine odaklanacağız.

Bu vesile ile kendilerini adadıkları profesyonel çalışmaları için değerli çalışanlarımıza ve yönetim ekibimize, PASHA Bank’a duydukları güven için müşterilerimize ve değerli destekleri için hissedarlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Jalal Gasimov
Yönetim Kurulu Başkanı