Akreditifler

Uluslararası ticaret işlemlerinin kolaylaştırılması ve olası risklerin ortadan kaldırılması için, uluslararası uygulamada akreditifler (LC) yaygın olarak kullanılır.

PASHA Bank müşterilerine farklı türlerde akreditifler sunar.  Banka, hem kendi yetenekleri dahilinde hem de dünyada iyi bilinen 1. sınıf bankalar ile işbirliği halinde  akreditif açar. Banka personeli, müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak,  akreditif bilgileri ve akreditif türünün seçimi konusunda tam bir danışmanlık desteği sağlar.

Uluslararası ticaret işlemleri için akreditiflere ek olarak, PASHA Bank ticaretin finansmanı ile ilgili hizmetler de sunar.

İthalat İşlemleri

Mal bedelinin ithalat konusu malların sevkinden önce ödendiği bir ödeme şeklidir. Mallar, ihracatçı tarafından bedeli alındıktan sonra gönderilir.

İhracatçı tarafından sevk edilen malların gümrüklerden çekildikten sonra bedellerinin transfer edilmesi şeklinde yapılan ithalattır.

Yurt dışındaki ihracatçı firma tarafından ihraç edilen malın teslim alınması ile ilgili belgelerin, mal bedelinin ödenmesi kaydıyla muhabir banka üzerinden bankamız kanalıyla yurt içindeki alıcıya teslim edilmesini içeren bir hizmettir.

İthalatçının bankasının ayrıntıları belirtilen mal ve hizmetlere ilişkin belgelere istinaden ihracatçı firmaya ödeme yapmayı taahhüt ettiği bir ithalat yöntemidir. İhracatçı tarafından malların eksiksiz ve vadesinde yüklenmesini sağlar. Aksi takdirde, satıcının bankası tarafından ödeme yapılmayacaktır.

İthalatçı firmanın malı teslim aldıktan sonra satıcı ile anlaştıkları ve poliçe üzerinde belirtilen bir tarihte ödeme yapmasını içeren bir dış ticaret yöntemidir.

İhracat İşlemleri

Firmaların ihraç etmek için anlaştıkları mal veya hizmet bedellerini ihracatı gerçekleştirmeden önce tahsil etmesidir.

İhracatçı tarafından yurt dışına gönderilen malın teslim alınması ile ilgili belgelerin alıcıya mal bedelinin ödenmesi kaydıyla Bankamız üzerinden muhabir banka kanalıyla teslim edilmesini içeren bir hizmettir.

İhracatçı firmanın malı sevk ettikten ve ilgili vesaikleri doğrudan alıcıya gönderip tahsilatını mal gümrükten çekildikten sonra gerçekleştirdiği bir dış ticaret yöntemidir.

İhracatçı firmanın malı sevk ettikten sonra alıcı ile anlaştıkları ve poliçe üzerinde belirttikleri bir tarihte tahsilat yapılmasını içeren bir ihracat yöntemidir.

Alıcının bankasının, ayrıntıları belirtilmiş mala ve hizmete ait belgelere istinaden ihracatçı firmaya ödemeyi taahhüt etmesini içeren bir ihracat yöntemidir.