Gelecekteki bir tarih için bugünden belirlenen kurlar ile farklı döviz ve para birimlerinin alınması, satılması ve değiştirilmesi işlemidir. Genellikle dış ticaret yapan firmlar kur riskinden kurtulmak amacıyla kullanmaktadır.

Örneğin; İthalat yapan firmalar forward döviz alış işlemi yaparlar. Böylelikle, ileriki bir tarihte yapacakları döviz ödemeleri için kurdaki dalgalanmaya karşı önlem almış olurlar.

Varlıkların değiş tokuşu anlamında kullanılan swap genellikle faiz ve kurlardaki değişimden korunmak için kullanılan bir üründür.Döviz swaplarında anaparaların değiş tokuşu söz konusuyken, faiz swaplarında sadece faiz ödemeleri el değiştirmektedir.

Opsiyon sözleşmesi:, opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni veya dövizi alma, satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan anlaşmalardır.

CALL opsiyon (Alım hakkı)
Kullanılması halinde opsiyon alıcısına sözleşmeye konu finansal varlığı satın alma hakkı verir. Opsiyon satıcısına ise aynı finansal varlığı satma zorunluluğu getirir.

PUT opsiyon (Satım hakkı)
Kullanılması halinde opsiyon alıcısına sözleşmeye konu finansal varlığı satma hakkı verir. Opsiyon satıcısına ise aynı finansal varlığı satın alma zorunluluğu getirir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”i kapsamında, Bankamız tarafından yapılmakta olan tezgahüstü türev işlem türlerine ve işlemlere konu dayanak varlıklara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

İŞLEM TÜRÜ  İŞLEME KONU DAYANAK VARLIK 
 SWAP  1  Para Swabı ( EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, TL/AZN,TL/AED, Diğer)
 FORWARD  2 Vadeli Döviz (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, TL/AZN, TL/AED, Diğer)
 DİĞER TÜREV İŞLEMLER  3  Diğer Vadeli İşlemler (Menkul Kıymet, Diğer)
OPSİYON 4  Para Alım - Satım Opsiyonu (USD/TRY, EUR/TRY, EUR/USD)
 Yapılandırılmış Mevduat DCR (Dual Currency Repo) (USD/TRY, EUR/TRY, EUR/USD)
 Diğer Yapılandırılmış Mevduat (Dual Currency Bond) (USD/TRY, EUR/TRY, EUR/USD)