Azerbaycan ve Gürcistan’daki müşterilerinize yaptığınız mal veya hizmet satışlarından doğmuş ve/veya doğacak alacaklarınızın Pashabank Azerbaycan ve Pashabank Gürcistan aracılığı ile Bankamızca garanti altına alınmasıdır.

Bir taraftan alıcınızın ödeme/kredi riskini ve bu ülkelerin hukukundan kaynaklanabilecek riskleri garanti altına alırken diğer taraftan bu ülkelere yaptığınız ihracat hacminizi de arttırmış olursunuz. Talebiniz halinde garanti kapsamında finansman sağlamanız da mümkündür.