Bankamız, söz konusu kredilere aracılık etmek sureti ile veya Türkiye İhracat Bankası A.Ş. (Eximbank) tarafından doğrudan kullandırılan kredilerin teminatı olarak, teminat mektubu düzenlemek veya düzenlenen poliçelere aval vermek suretiyle katılmaktadır.

İhracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılan bir kredi türüdür. Bizzat yurt dışındaki alıcıdan veya uluslararası piyasadan sağlayarak, Türkiye'deki bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla (garanti verilerek veya verilmeksizin) alışını yaptıktan sonra kullanabilirsiniz. Kredi süresi en fazla 18 ay vadelidir.

İthalatın finansmanında kullanılmak üzere firmalarca yurtdışındaki satıcıdan veya uluslararası piyasalardan sağlanıp bankamız aracılığıyla kullandırılan kredilerdir.

İhracatın geliştirilmesi amacıyla, ihracatçı veya ihracata yönelik üretim yapan firmalara, Türkiye İhracat Bankası A.Ş. (Eximbank) kaynağından bankalar aracılığı ile kullandırılan kredilerdir.