Resmi kurum ve kuruluşlara, diğer gerçek ve tüzel kişilere hitaben, belirli bir edimin ya da taahhüdün, belirlenen sürede ve şartlar uyarınca yerine getirileceği, getirilmezse edimi yerine getirecek olan ya da taahhüdü üstlenen tarafın ödemesi gereken tutarın banka tarafından kayıtsız şartsız ödeneceğine ilişkin verilen mektuplardır.

Genelde inşaat ve taahhüt işleri ile uğraşan kredili müşterilere yönelik düzenlenir.

Akreditif, malların yüklendiğini veya hizmetin yerine getirildiğini gösteren şart koşulmuş vesaikin belirlenen süre içerisinde ibraz edilmesi kaydıyla belirli bir meblağın, malların veya hizmetlerin satıcısına ödeneceğine dair bir banka yükümlülüğüdür.

Harici garanti, yurtdışı ticari işlemlerde, yurt dışındaki muhataba verilmiş taahhütlerin yerine getirileceğini garanti eden teminat mektubudur. Taahhüdün, süresi içinde ve iki taraf arasındaki sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi durumunda, talep edilen bedel Bankamız tarafından muhataba ödenir. Banka, bu tip ürünler için peşin ya da üç aylık dönem sonlarında olmak üzere komisyon tahsilatı yapar.