Rotatif kredi, müşterilere, kredi limiti ve vadesi dahilinde istenilen zaman ve miktarda para çekme imkanı verir. Her bir kredi genelde aylık, üç aylık veya 6 aylık olmak üzere, belirli zaman aralıklarında geri ödenir. Geri ödemeler borç alınan tutar artı uygulanan faiz kadar olur.

Faiz oranının kullanım tarihinde belirlenerek sabitlendiği bu kredi türünün faiz ve anapara tahsilatı vade sonunda gerçekleştirilir. Spot kredi uygulamasının en önemli özelliklerinden biri, kredi vadesinin haftalık, aylık ve hatta günlük olarak belirlenebilmesi, diğeri ise, kredi kullandırımı anında belirlenen faiz oranının vade sonuna kadar aynı kalmasıdır.

İskonto Kredisi, ticari işlemden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerin nakde çevrilebilmesine olanak sağlayan bir kredi uygulamasıdır. Kredi, senedin bankaya veriliş tarihinden vade sonuna kadar geçecek süre için, senet tutarı üzerinden hesap edilecek faiz, komisyon, K.K.D.F. ve B.S.M.V. düşüldükten sonra kalan bakiye meblağın ödenmesi suretiyle kullandırılmaktadır. Bu kredi türü ile, senet potföyü geniş olan firmaların kısa süreli nakit gereksinimlerini gidermek için henüz vadesi gelmemiş senetlerinin iskontosu karşılığı nakit kredi olanağı sağlanmaktadır. Ödeme yerinin belediye sınırları dahilinde olup olmaması, senetlerin iskonto veya iştira yoluyla kabul edilmesini belirlemektedir.

Her türlü nakit ihtiyacı için TL ya da dövize endeksli olarak kullanabilen, şartları ve geri ödemeleri esnek bir kredidir. Bir defada kullandırılan işletmenizin ihtiyacına göre farklılaşan, geri ödemelerini ise belirlenen vade içerisinde anapara+faiz+diğer kesintiler toplamından oluşan aylık ve eşit taksitler halinde geri ödediğiniz kredi türüdür.

Dövize Endeksli Krediler, tahsis aşamasında bir döviz cinsine endekslenerek Türk Lirası olarak kullandırılırlar ve ihracat taahhüdü içermezler.

İşletme Kredisi, Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından yurt dışından döviz olarak sağlanan ve bankalar aracılığı ile TL olarak bir defada kullandırılan kredilerdir. Vade kısıtlaması olmadığı için ödemelerinizde esneklik sağlar. Bu sayede ödeme sıkıntısı yaşamadan işletmenize yatırım yapabilirsiniz.

İhracat veya ihracat sayılan satışlar ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla, ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi koşulu ile kullandırılan kredi türüdür. İhracatın finansmanında kolaylık sağlayan bu kredi türünde ihracat taahhüdü yerine getirildiği takdirde vergi, resim, harç ve fon (KKDF) muafiyeti sağlayabilirsiniz. Krediyi spot ve rotatif olarak kullanmak mümkündür.