Şirketler büyümek için finansal kaynağa veya stratejik ortaklık yapmaya ihtiyaç duyarlar. Global ölçekte düşünmek ve strateji oluşturmak günümüz şirketleri için gereklilik haline gelmiştir. Bunu sağlamanın bir yolu da sermaye piyasalarına açılmaktır.

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Kurumsal Finansman Departmanı, yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, müşterilerine kredi dışı alternatif kaynak yaratmak amacıyla hizmet vermektedir.

Müşterileriyle uzun vadeli ilişki kurmayı amaçlamanın yanı sıra, detaylı şirket analizlerinin ardından yapılandırılan özel ürün ve hizmetler ile katma değer yaratmayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede halka arz danışmanlığı, finansal/stratejik ortaklık, varlık satışı, yeniden yapılandırma, yapılandırılmış ürün paketlerinin hazırlanması ve yatırımcılara satışına aracılık edilmesi gibi yatırım bankacılığının farklı alanlarında varlık göstermektedir.

Sağlanan finansman kaynağının ardından firmalar;

  • Günlük finansal baskıdan kurtulurlar,
  • Bilançolarını daha iyi yönetip, kar marjlarını arttırırlar,
  • Büyüme hayallerini gerçekleştirirler,
  • Farklı pazarlara, yeni teknolojilere erişim elde ederler,
  • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atmış olurlar.