Proje finansmanının özünü maden, paralı otoyol, demiryolu, boru hattı, enerji santrali, gemi veya hastane benzeri projelerin borçlarının, projelerden yaratılan nakit akımlarından ödeneceği yaklaşımı oluşturur. Klasik borçlanmalarının aksine proje finansmanında kaynak sağlayanlar borç geri ödemesi için temelde projenin varlık ve nakit akımlarına bakar. Bu kapsamda en önemli süreç proje ile ilgili bütün risklerin belirlenmesi, analizi, dağıtımı ve yönetimidir.

Proje finansmanı dünya çapında boru hatlarından, rafinerilere, elektrik santrallerinden hidro-elektrik projelerine, büyük ölçekli doğal kaynak projelerinin finansmanında kullanılmaktadır. Her projenin kendine has riskleri ve özellikleri vardır. Her bir proje özelinde, proje sahipleri ve finansman sağlayanlar benzer şekilde bu farklı özelliklere hitap edecek yaratıcı yaklaşımlara sahip olmalı ve proje finansmanının başarılı şekilde yapılabilmesi için projenin barındırdığı riskleri etkin şekilde minimize etmelidirler.

Proje finansmanı, proje finansmanının mantıksal çerçevesini anlamayı, finansal planın hazırlanması, risklerin değerlendirilmesi, finansman karmasının tasarımı ve fonların toplanması süreçlerini kapsamaktadır. Projeyi destekleyen sözleşmesel düzenlemelerinin, kredi koşullarının ve projenin boorçlanma kapasitesini, nakit akış projeksiyonlarını, beklenen getirilerin boyutu, vergi ve muhasebe konularının ve yatırımı haklı çıkaracak analitik teknikleri anlamaya yönelik derinlemesine bilgiye sahip olunması gerekmektedir.

Bankamız her bir projenin kendine has özellikleri ve riskleri barındırdığı gerçeğinden hareketle, her projeye bütün süreçleriyle müşteri ve projeye özel yaklaşımı sağlamak için azami çabayı sarfetmektedir.