Şirket Birleşmesi iki veya daha çok şirketin aktif ve pasiflerini birleştirmek suretiyle tüzel kişiliklerinin sona ermesi ve yeni bir şirketin oluşması anlamına gelmektedir. Şirket Devralması bir şirketin, diğer bir şirketi kontrol etmesine yetecek kadar hissesini satın almasıdır.

Şirket Birleşme ve Devralmalarında Hedeflenen Kazanımlar;

 • Sinerji
  • Operasyonel
  • Finansal
 • Büyüme Hedefinin Hayata Geçirilmesi
  • İç Kaynaklarla
  • Devralma Yoluyla
 • Rekabet Avantajı Yakalamak
 • Yeni Pazar ve müşterilere erişim
 • Yeni üretim metodu ve teknolojilere sahip olma

Şirketler organik büyüme ile sağlayamayacakları hedefleri inorganik, diğer bir deyişle satın alma ve devralma ile gerçekleştirme yoluna gitmektedirler. Organik büyümede karşılaşılan bir takım kısıtlamaları aşmanın yolu da satın alma ve devralmadan geçebilir. Bu kısıtlamaların üstesinden gelebilmek Birleşme ve Satın Alma (M&A) ile sağlanabilmektedir.

Birleşme yatay, dikey ve fonksiyonel olmak üzere üç şekilde gerçekleşebilir. Yatay birleşme, ölçekler ekonomisinin sağlanması ve artan pazar payına yol açarken, dikey birleşme ise üretim zinciri üzerinde hakimiyet ve üretim maliyetlerinde azalma ile sonuçlanmaktadır. Fonksiyonel Birleşme ise, birleşik fonksiyonel güç oluşturulması, risk dağıtımının sağlanması, yeni ve hazır iş alanlarının yaratılmasına fırsat tanımaktadır.

Birleşme ve Devralmalarda Süreçler;

 • Birleşme Stratejisinin planlanması
 • Hedef Kriterinin Seçilmesi
 • Olası Adaylar İçin Veri Tabanı Araştırması
 • Adayların Değerlendirilmesi
 • Planlama ve Birleşme İçin Hareket
 • Hedefin Detaylı Finansal Analizi
 • Görüşme Stratejileri ve Taktikler
 • Organizasyon farklılıklarının Analizi
 • Bütünleşmeyi Planlamak ve Uygulamak