Bankamız 17 Ağustos 1989 tarihli Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu kararı uyarınca 055 üye numarasıyla Borsa İstanbul A.Ş. üyesi olup, fiilen faaliyet gösterdiği pazarların bilgisine aşağıda yer verilmiştir.

  • Borçlanma Araçları Piyasası
  • Kesin Alım Satım Pazarı
  • Repo-Ters Repo Pazarı
  • Banklararası Repo-Ters Repo Pazarı
  • Nitelikli Yatırımcılara İhraç Pazarı

30.12.2015 tarih, BNK-019 (81) sayılı PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Yetki Belgesi için tıklayınız. Yasal Duyuru için tıklayınız.

SPK tarafından III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Bankamıza faaliyet izni verilen yatırım hizmet ve faaliyetlerini gösteren tabloya aşağıda yer verilmiştir.

I.Emir İletimine    Aracılık FaaliyetiYurt içindeYurt dışında
i. Paylar - -
ii. Diğer menkul    kıymetler - -
iii. Kaldıraçlı alım satım    işlemleri - -
iv. Paya dayalı türev    araçlar - -
v. Pay endekslerine    dayalı türev araçlar - -
vi. Diğer türev araçlar - -
II.İşlem Aracılığı FaaliyetiYurt içindeYurt dışında
i. Paylar - -
ii. Diğer menkul    kıymetler İzni Var -
iii. Kaldıraçlı alım satım    işlemleri - -
iv. Paya dayalı türev    araçlar - -
v. Pay endekslerine    dayalı türev araçlar - -
vi. Diğer türev araçlar İzni Var -
III.Portföy Aracılığı FaaliyetiYurt içinde
i. Paylar -
ii. Diğer menkul    kıymetler İzni Var
iii. Kaldıraçlı alım satım    işlemleri -
iv. Paya dayalı türev    araçlar -
v. Pay endekslerine    dayalı türev araçlar -
vi. Diğer türev araçlar İzni Var
IV.Bireysel Portföy    Yöneticiliği Faaliyeti-
V.Yatırım Danışmanlığı    Faaliyeti-
VI.Halka Arza Aracılık    Faaliyetiİzni Var
i. Aracılık yüklenimi -
ii. En iyi gayret    aracılığı İzni Var
VII.Saklama Hizmeti-
i. Sınırlı Saklama    Hizmeti İzni Var
ii. Genel Saklama Hizmeti -

 

25.11.1999 Tarih ve BNK.ASA.BD-0081 Sayılı Borsa Dışında Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca faaliyet izinlerinin yenilenmesi kapsamında yetkilendirilmesi sebebiyle SPK'nın onayı ile iptal edilmiştir.

TSPAKB'nin internet sitesinde yer alan PASHA Bank'a ait "Kamuyu Aydınlatma Formu"na ulaşmak için tıklayınız.