PASHA Bank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Gönderdiği Özel Durum Açıklamalarına Ulaşmak için tıklayınız.
Bankamız Kamuyu Aydınlatma Formu için tıklayınız.
Sermaye Piyasası Kurulu Duyurusu için tıklayınız.
Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanan Duyuru için tıklayınız.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin KAP Açıklaması için tıklayınız.
Sermaye Artırımı Bilgilendirmesine İlişkin KAP Açıklaması için tıklayınız.
2017 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucuna İlişkin KAP Açıklaması için tıklayınız.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin KAP Açıklaması için tıklayınız.

Borçlanma Aracı İhracı

Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin Onaylanmasına İlişkin KAP Açıklaması için tıklayınız.

Borçlanma Aracı İhraç Belgesi için tıklayınız

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin KAP Açıklaması için tıklayınız

Yurt içi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi için tıklayınız.

Yurt dışı Borçlanma Aracı İhraç Belgesi için tıklayınız.

 

Uygulanan Azami Faiz ve Komisyon Oranları

Kredi Yıllık Azami Faiz Oranları Bildiri Formu'nu indirmek için tıklayınız.
Ücret ve Komisyon Oranları Bildirim Formu'nu indirmek için tıklayınız.