Değerlerimiz

 
Yazdır
 

DÜRÜSTLÜK

PASHA Bank felsefesinin omurgası ve temeli doğruluktur: Banka ve müşteri yönetiminde doğruluk; kamu algısında doğruluk; yasal kurumlar ile ilişkide doğruluk bankamız için esastır.

KALİTE

PASHA Bank menfaat sahiplerine karşı yüksek ürün ve hizmet kalitesini ilke edinmiştir. Bankamızın felsefesinin görünür ve somut öğesidir. PASHA Bank’a her açıdan uygun ve ölçülebilirdir. Hizmet ve ürün kalitesi, yapılan işin kalitesi, hem yatay hem de dikey olarak insanlarla olan ilişkinin kalitesidir.

İŞ BİRLİĞİ

Hem bankamız içinde hem de müşterilerimizle, stratejik varlıklar ve diğer paydaşlarla tek bir ekip olarak çalışarak başarıya ulaşabiliriz.

SORUMLULUK

Başarının ve sürdürülebilirliğin anahtarı, bankamızın amaçlarının, stratejisinin ve vizyonunun sahiplenilmesidir. Bunlara sahip olduğumuzda yeni fırsatları yakalamak ve yenilikler için açık fikirli olarak dinamik ve çevik kalabiliriz.

KÂRLILIK

Tüm değerlerimizin doğal sonucu olarak, paydaşlarımıza uzun vadede katma değer yaratmak, bankamızın finansal performansını artırmak, büyümeyi sürekli kılmak ve sürdürülebilir kârlılık için çalışıyoruz.