İnsan Kaynakları Politikalarımız

 
Yazdır
 

 Çalışma Ortamımız

Bankamızda çalışanlarımıza kendilerini geliştirebilecekleri, fikirlerine değer verilen, hiyerarşiden uzak, keyifli bir çalışma ortamı sunuyoruz.

 İşe Alım ve Kariyer Yönetimi

Bankamız işe alım politikası; Hedef ve stratejilerimiz, kurumsal değerlerimiz ve yetkinliklerimiz doğrultusunda nitelikli, potansiyeli yüksek insan kaynağı temini prensibine dayanır.

İşe alım sürecimiz her pozisyon için gerekli olan görev ve sorumlulukların, aranan niteliklerin ve yetkinliklerin net olarak belirlenmesi ile başlar.

Boş pozisyonlarımız iş arama siteleri ile duyurularak aday başvuruları değerlendirilir.

İşe alım sürecinde;

  • İnsan kaynakları ve birim yöneticileri tarafından gerçekleştirilen yetkinlik bazlı mülakatlar ve yetkinlik envanterleri uygulanır.
  • Adayın bu kriterlere ve kurum kültürüne uygunluğu, işe ve kuruma karşı duyduğu heyecanı değerlendirilerek süreç tamamlanır.

Bankanın insan kaynakları politikası kapsamında yüksek performans ile yenilikçilik desteklenip teşvik edilir.

Çalışanlara kadro ihtiyaçlarında öncelik verilerek kariyer fırsatlarını zenginleştirmeye dayalı bir kariyer yönetim sistemi benimsenir.

Banka içi rotasyon ve terfi uygulamaları ile çalışanların kariyer planları desteklenir.

Bankamızda başarılı olan her çalışan, başarısını devam ettirdiği sürece en üst kademeye kadar yükselme şansına sahiptir.

Boş pozisyonlarımız için lütfen tıklayınız.

 Eğitim ve Gelişim

Eğitim faaliyetlerimiz gelişimi sürekli kılmayı hedefleyen ve kişinin işe başlamasıyla planlanan bir süreçtir.

İşe yeni başlayan çalışanlarımıza banka kültürünü tanıtma, ortak değerleri anlatma ve PASHA Bank’a en kolay şekilde adapte olmalarını sağlamaya yönelik oryantasyon programı sunulur.

Çalışanlar, PASHA Bank’ın stratejisi ve iş hedefleri doğrultusunda mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyen eğitimlerle ve kişiye özel yatırımlarla potansiyellerini ortaya çıkarmaları için sürekli desteklenir.

 Performans Yönetimi

Performans değerlendirmesinde, banka hedef ve stratejileri doğrultusunda bireysel performansın yönetilerek, hem çalışanlar hem de Banka için daha iyi sonuçlar elde edilmesi amaçlanır.

Bankamızda “Açık Performans Değerlendirme Sistemi" uygulanır. Bu süreçte çalışanlarımız, yetkinliklere ve hedeflere göre değerlendirilip değerlendirme sonuçları kendileri ile paylaşılır.

Çalışanla birlikte önceden belirlenmiş finansal ve/veya finansal olmayan SMART hedefler ile  Bankanın ve görevin yetkinliklerine uygunluk seviyeleri değerlendirilir.

Performans değerlendirme sonuçları, kariyer planlama, eğitim, ücret yönetimi ve ödüllendirme sistemimizde kullanılır.

 Ücret Yönetimi

Bankamız Ücretlendirme Politikası, sektör araştırmalarına dayanan ve kurum içi adil bir ödüllendirme stratejisiyle desteklenir.

Ücretlendirme ve yan haklarla ilgili sektör uygulamaları izlenerek, mevcut uygulamalar kapsamında yıllık ücret artışları ve diğer yan haklarla ilgili gerekli düzenlemeler yapılır.

Banka ve İnsan Kaynakları stratejileri, sektör zam oranları enflasyon oranı ve bireysel performanslar dikkate alınarak yılda bir kez ücret artışı gerçekleştirilir.

Maaşlar, yılda 12 ay üzerinden, her ayın son iş gününde brüt olarak ödenir.

Çalışanlar bankaya sağlayacakları katma değere göre yıllık olarak prim ile ödüllendirilir.

Çalışanlarımıza sunduğumuz yan haklar;

  • Özel Sağlık Sigortası (Bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları da özel sağlık sigortası kapsamındadır),
  • Hayat Sigortası ve Ferdi Kaza Sigortası,
  • Yemek Kartı,
  • Yol Ücreti,
  • Pozisyona göre cep telefonu hattı ve araçtan oluşur.

 İzin Uygulamalarımız

İzin uygulamalarımızda İş Kanunu geçerlidir. Ek olarak çeşitli mazeret izin uygulamaları da bulunmaktadır.

Internet Bankacılığı

Giriş

 

PASHA Bank Genel Müdürlük

Sultan Selim Mahallesi,
Hümeyra Sokak,
PASHA Plaza No:2/7
34415 Kağıthane / İstanbul - Türkiye