Dış Ticaret Finansmanı

 
Yazdır
 

 Bölgesel İhracat Garantisi

Azerbaycan ve Gürcistan’daki firmalara yapılan mal veya hizmet satışlarından doğmuş ve/veya doğacak alacakların PASHA Bank Azerbaycan ve PASHA Bank Gürcistan aracılığı ile Bankamızca garanti altına alınmasıdır.

Bir taraftan alıcının ödeme/kredi riski ve bu ülkelerin hukukundan kaynaklanabilecek riskler garanti altına alınırken diğer taraftan bu ülkelere yapılan  ihracat hacmi de artış gösterecektir.  Alınan garanti kapsamında Bankamızca finansman da sağlanabilmektedir.

 Reeskont Kredileri

Firmaların döviz kazandırıcı hizmetlerinin finansmanı amacıyla firma tarafından borçlu sıfatıyla düzenlenen senetlerin Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz oranları ile reeskont edilerek firmalara kullandırılan kredilerdir.

 Eximbank Kredileri

İhracatı desteklemek amacıyla ihracatçı firmalara Türkiye İhracat Bankası A.Ş. (Eximbank) tarafından bankalar aracılığı ile veya doğrudan kullandırılan kredilerdir. Kısa, orta ve uzun vadeli kullandırılabilmektedir.

Kredilerin detayları, uygulama esasları ve faiz oranları ile ilgili olarak, www.eximbank.gov.tr sitesinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

 Forfaiting

İthalatçının bankası tarafından garanti edilmiş akreditif, senet, poliçe vb. enstrümana bağlanmış henüz vadesi gelmemiş ihracat işlemlerinizden doğan alacaklarınızın gayrikabili rücu olarak Bankamızca satın alınmasıdır.

İhracatçıya, gayrikabili rücu finansman sağlayarak bilançosunda kredi olarak yansımaz. İthalatçıya ise nakdi kredi kullanmaksızın ithalat yapabilme imkanı tanımaktadır.