Birleşme ve Satınalma

 
Yazdır
 

Şirket Birleşmesi, iki veya daha fazla şirketin aktif ve pasiflerini birleştirmek suretiyle tüzel kişiliklerinin sona ermesi ve devamında yeni bir şirketin oluşması anlamına gelmektedir. Şirket Devralması, bir şirketin diğer bir şirketi kontrol etmesine yetecek kadar hissesini satın almasıdır.

Şirket Birleşme ve Devralmalarında Hedeflenen Kazanımlar;

 • Sinerji
  • Operasyonel
  • Finansal
 • Büyüme Hedefinin Hayata Geçirilmesi
  • İç Kaynaklarla
  • Devralma Yoluyla
 • Rekabet Avantajı Yakalamak
 • Yeni Pazar ve Müşterilere Erişim
 • Yeni Üretim Metodu ve Teknolojilere Sahip Olma

Şirketler organik büyüme ile sağlayamayacakları hedefleri inorganik şekilde yani, satın alma ve devralma ile gerçekleştirme yoluna giderler. Organik büyümede karşılaşılan bir takım kısıtlamaları aşmanın yolu da satın alma ve devralmadan geçebilir. Bu kısıtlamaların üstesinden gelebilmek Birleşme ve Satın Alma (M&A) ile sağlanmaktadır.

Birleşme yatay, dikey ve fonksiyonel olmak üzere üç şekilde gerçekleşebilir. Yatay birleşme, ölçekler ekonomisinin sağlanması ve artan pazar payına yol açarken, dikey birleşme ise üretim zinciri üzerinde hakimiyet ve üretim maliyetlerinde azalma ile sonuçlanmaktadır. Fonksiyonel Birleşme ise, birleşik fonksiyonel güç oluşturulması, risk dağıtımının sağlanması, yeni ve hazır iş alanlarının yaratılmasına fırsat tanımaktadır.

Internet Bankacılığı

Giriş

 

PASHA Bank Genel Müdürlük

Sultan Selim Mahallesi,
Hümeyra Sokak,
PASHA Plaza No:2/7
34415 Kağıthane / İstanbul - Türkiye