Nakit Krediler

 
Yazdır
 

 Spot Krediler

Uygulanacak faiz oranı ve vade tarihinin kredi kullanım tarihinde belirlendiği ve vadeye kadar değişmediği kredilerdir. Anapara ve faiz tahsilatı vade sonunda gerçekleştirilir. 

Erken Kapama Opsiyonlu Spot Krediler; vadesinden önce kısmen veya tamamen kapatılabilen spot kredi türüdür. Anapara, faiz ve eklentileri kredi kapama tarihinde tahsil edilir.

 Rotatif Krediler

Belirli bir vadesi olmayan, faiz oranı para piyasalarındaki gelişmelere göre değişebilen kredilerdir. Faizler 3’er aylık devre sonlarında tahsil edilir. Anapara gerek teminatların tahsili, gerek nakit ödemeler ile kısmen veya tamamen kapatılabilir. Bu da firmaların faiz yükünün asgariye inmesini sağlar.

 İskonto / İştira Kredileri

Ticari işlemden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerin nakde çevrilmesine olanak sağlayan bu kredi; vade tarihine kadar geçecek süreye tekabül eden faiz, komisyon ve BSMV gibi yasal kesintilerin düşülmesinden sonra kalan bakiyenin ödenmesi suretiyle kullandırılır. Senet ve çek portföyü yüksek hacimli olan firmaların kısa vadeli nakit ihtiyaçlarının giderilmesinde kolaylık sağlar.

 Taksitli Krediler

İşletme sermayesi ihtiyacına yönelik kullandırılan sabit faizli, nakit akışınıza uygun olarak eşit ya da değişken taksit ödemeli kredilerdir.

 Döviz Kredileri

Döviz geliri olan firmalarda; ihracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerdir. İhracat taahhüdü içerir ve tüm finans kuruluşlarından kullanılabilecek toplam azami kredi rakamı, son 3 yıllık döviz geliri tutarı ile sınırlıdır. İhracat taahhüdü yerine getirildiği takdirde vergi, resim, harç ve fondan istisnadır. Firmaların, ihracat taahhütlerini yerine getirmeleri için tanınan yasal süre 24 ay ile sınırlı olup, bu süre sona erdikten sonra BSMV istisnası uygulanamaz.

Döviz geliri olmayan firmalarda ise 02/05/2018 tarihi ve sonrası tüm finans kuruluşlarında mevcut toplam kredi risk bakiyesinin 15 milyon USD ve üzeri olma koşulu aranır. Bu koşulu sağlayan firmalar, döviz geliri
şartı aranmaksızın döviz kredisi kullanabilirler.  Vergi, resim, harç ve fon istisnası uygulanmaz.

Daha detaylı bilgiye  www.tcmb.gov.tr sitesinden ulaşabilirsiniz. 

 Proje Kredileri

Proje Finansmanı, belli bir büyüklüğün üzerinde ve özel bir amaçla yapılan yatırımların ileride yaratacağı nakit akışına dayandırılarak geri ödemelerin bu nakit akışından sağlanacağı uzun vadeli kredilerdir. Henüz yatırıma başlanmamış bir projenin finansmanına yönelik kullandırılabileceği gibi hali hazırda faaliyette olan bir projede kapasite artışı yatırımı, renovasyon vb. ihtiyaçlarının finansmanına yönelik de proje finansmanı kredisi kullandırılabilir.

Bankamız nezdinde proje finansmanına konu sektörlerin başında Enerji, Gayrimenkul & İnşaat, Şirket ve Varlık Satın Alımı, Altyapı Projeleri, Maden ve Turizm Sektörleri yer almakta olup, proje özelinde tüm sektörler değerlendirilmektedir.

Projenin detaylı mali, ekonomik, teknik ve hukuki inceleme ve değerlendirmesi yapılarak oluşturulan nakit akımı beraberinde proje modeli oluşturulur. Oluşturulan proje modeline ve projenin konusuna göre projenin teminatı, vadesi, sermayesi, fiyatlandırılması ve kredi koşulları belirlenir.