Hazine Ürünleri

 
Yazdır
 

 Döviz İşlemleri

Aynı gün valörlü Döviz-Türk Lirası veya Döviz-Döviz (parite) işlemleridir.

Müşterilerin talebi halinde Azerbaycan Manatı (AZN) ve Gürcistan Larisi (GEL) karşılığı TL, USD, EUR alım/satım işlemleri, Azerbaycan ve Gürcistan’da bulunan PASHA Bank kuruluşlarının yerel para cinslerinde sağladıkları en uygun fiyatlardan gerçekleştirilebilir.

Aynı gün valörlü döviz işlemleri 09:00 – 15:00 saatleri arasında gerçekleştirilir.

 Türev Ürünler

A. Forward İşlemler

Forward, ileri bir vadede, bugünden belirlenen kurlar ile farklı para birimlerinin alınması veya satılması işlemidir.

Genellikle dış ticaret yapan firmalar kur riskinden korunmak amacıyla bu ürünü sıkça kullanmaktadır. Örneğin, İthalat yapan firmalar forward döviz alış işlemi yaparak, ileri bir tarihte yapacakları döviz ödemeleri için kurdaki yükselişe karşı önlem almış olurlar. İhracat yapan firmalar ise forward döviz satış işlemi yaparak, ileri tarihteki döviz cinsinden alacaklarını, kurdaki aşağı yönlü harekete karşı koruma altına almış olurlar.

Kur riskinden korunma amacı dışında, spekülatif olarak yapılan forward işlemlerinde, kurdaki harekete bağlı olarak, yatırımcıların zarar etme riski vardır.

B. Döviz Swap İşlemleri

Döviz swap işlemleri, belirlenen başlangıç tarihinde ve belirlenen kurdan satılan veya satın alınan dövizin, belirlenen vade tarihinde ve belirlenen vadeli kurdan tekrar satın alınması veya satılması işlemidir. Bu işlemlerde kur riski bulunmamakla beraber faiz riski bulunmaktadır. Genellikle likidite ve nakit akışını ayarlamak için yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir.

C. Döviz Opsiyon İşlemleri

Opsiyon sözleşmeleri, opsiyonun alıcısına/satıcısına, belli miktarda döviz cinsinin, belli bir fiyattan, gelecekte belirlenmiş bir tarihte veya tarihe kadar alma veya satma hakkı sağlayan sözleşmelerdir. Forward işlemlerden farklı olarak işlemin vade tarihinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, dayanak varlığın  belirlenen tarihteki piyasa fiyatına bağlıdır. Döviz kuru üzerine yazılan opsiyonlar, belli bir kullandırım kuru (strike kur) seviyesinden dövizi alma (call) ya da satma (put) hakkı ya da yükümlülüğü veren opsiyonlardır. Opsiyon sözleşmesi, opsiyonu satın alan tarafa alım-satım hakkı verdiğinden dolayı satın alan taraf bu hakkını karlı olduğu durumda kullanacaktır. Opsiyonu satan tarafın ise sözleşmeyi alan tarafın hakkını kullanmak istemesi halinde alım ya da satım yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır.

Opsiyon fiyatını etkileyen temel faktörler, dayanak varlığın spot fiyatı, uygulama (strike) fiyatı, vadeye kalan gün sayısı, dayanak varlığın volatilitesi ve risksiz faiz oranıdır.

Opsiyon sözleşmesini alan tarafın riski ödediği primle sınırlı iken satan tarafın yükümlülüğü sınırsızdır. Opsiyon satıcısı anapara kaybetme riskini de üstlenmektedir.

Müşteriler, PASHA Bank bonosunu teminat olarak göstererek opsiyon ürünlerinden faydalanabilirler.

D. Tezgahüstü Türev İşlem Tipleri ve Dayanak Varlıkları Listesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”i kapsamında, Bankamız tarafından yapılmakta olan tezgahüstü türev işlem türlerine ve işlemlere konu dayanak varlıklara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

İŞLEM TÜRÜ  İŞLEME KONU DAYANAK VARLIK 
SWAP 1 Para Swabı ( EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, TL/AZN,TL/AED, Diğer)
FORWARD 2 Vadeli Döviz (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, TL/AZN, TL/AED, Diğer)
DİĞER TÜREV İŞLEMLER 3 Diğer Vadeli İşlemler (Menkul Kıymet, Diğer)
OPSİYON 4 Para Alım - Satım Opsiyonu (USD/TRY, EUR/TRY, EUR/USD)
 Yapılandırılmış Mevduat DCR (Dual Currency Repo) (USD/TRY, EUR/TRY, EUR/USD)
 Diğer Yapılandırılmış Mevduat (Dual Currency Bond) (USD/TRY, EUR/TRY, EUR/USD)

 Menkul Kıymet Alım/Satım İşlemleri

A. PASHA Bank Bono/Tahvil İşlemleri

PASHA Bank tarafından ihraç edilen bonolar, uygun vade ve faiz oranları ile alınıp satılmaktadır. Mevduata eşdeğer bu üründe bonolar,32-46 gün gibi kırık vadelerdeki cazip fiyatlar ile de satışa sunulmaktadır. Farklı vadelerdeki PASHA Bank bonoları, Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı üzerinden ya da PASHA Bank ile iletişime geçilerek müşteri temsilcileri aracılığıyla gerçekleştirilir.

B. Devlet Tahvili/Hazine Bonosu İşlemleri

Hazine bonoları, T.C. Hazinesi'nin ihraç etmiş olduğu bir yıldan kısa vadeli, devlet tahvilleri ise 1 yıl ve daha uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleridir. Hem hazine bonosunda hem de devlet tahvilinde vade sonuna kadar beklenmesi durumunda anapara ve faizin size ödenmesi garantilidir. İki ürünün de vadesi gelmeden, ikincil piyasada satışının yapılması mümkündür. Bu durumda, o tarihteki piyasa koşulları geçerli olacaktır, vadeden önceki satışlarda zarar etme riski bulunmaktadır.

Tahvil ve bono alım satım işlemleri, müşterinin risk profiline uygun bono ve tahvilleri seçilerek, PASHA Bank müşteri temsilcileri aracılığı ile gerçekleştirilir. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’na müşteri adına doğrudan emir girilebilir veya Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen ihalelere PASHA Bank aracılığı ile katılınabilir.

Aynı gün valörlü işlemler 09:30 – 14:00, ileri valörlü işlemler 09:30 – 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilebilir.

C. Eurobond İşlemleri

Eurobondlar, kurum, şirket veya devletlerin finansman sağlamak amacıyla,kendi ulusal para birimleri dışında bir para birimi cinsinden yurtdışında ihraç ettikleri orta ve uzun vadeli tahvillerdir.

Özellikleri :

 • Genelde 5 ile 30 yıl arasında vadeli tahvillerdir.
 • Çoğunlukla USD ve EUR cinsinden çıkartılmaktadır.
 • Sabit faizli USD tahviller yılda iki kez, EUR tahviller ise yılda bir kez kupon ödemelidir.
 • Vade sonunu beklenmeden işlem yapılacak tarihteki piyasa koşullarına göre nakde çevrilebilir.
 • İkincil piyasadaki işlemlerde valör T+3 iş günüdür.
 • Eurobondların kupon ödemeleri, tahvilin ihraç edildiği döviz cinsinden yapılır.
 • Fiziki olarak teslim mümkün değildir.

Yabancı para cinsinden uzun vadeli yatırım düşünen müşteriler Eurobond’u tercih edebilirler. Eurobondlar, vade sonunu beklemeden nakde çevrilebilir. Bu durumda, o tarihteki piyasa koşulları geçerli olacaktır. Vade sonundan önce satım yapıldığında zarar etme riski bulunmaktadır.

Eurobond alım satım işlemleri, müşterinin  risk profili doğrultusunda PASHA Bank müşteri temsilcileri aracılığı veya Hazine Birimimiz ile doğrudan iletişime geçilerek gerçekleştirilebilir.

D. Özel Sektör Tahvil/Bono İşlemleri

Özel Sektör Tahvil /Bonoları banka ya da anonim şirketler tarafından finansman sağlamak amacıyla Türk Lirası üzerinden ihraç edilen, 1 yıldan kısa vadeli (bono) veya 1 yıldan daha uzun vadeli (tahvil) borçlanma senetleridir.

Özellikler:

 • Özel Sektör Tahvil /Bonoları iskontolu veya kuponlu olarak ihraç edilebilir.
 • Özel Sektör Tahvili/Bonoları’nın Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu’ndan farkı, ihraççının bir banka veya anonim şirket olması dolayısıyla herhangi bir devlet garantisinin söz konusu olmamasıdır.
 • Ek getiri oranı ihraç tarihinde belli olur. Özel Sektör Tahvil/Bonoları ile Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu'na göre daha yüksek getiri sağlama imkanı bulunur.
 • Özel Sektör Tahvil /Bonolar’da, vade sonuna kadar beklenmesi durumunda, ihracı yapan kuruluş tarafından anapara ve faiz tarafınıza ödenmektedir. Vade sonunu beklemeden, ikincil piyasada satışının yapılması mümkündür. Bu durumda, o tarihteki piyasa koşulları geçerli olacaktır.

Özel Sektör Tahvil/ Bono alım-satım işlemleri, müşterinin risk profili doğrultusunda PASHA Bank müşteri temsilcileri aracılığı veya Hazine Birimimiz ile doğrudan iletişime geçilerek gerçekleştirilebilir.

 Repo İşlemleri

Devlet tahvili, hazine bonosu, özel sektör tahvil/bonosu, Eurobond gibi sabit getirili menkul bir kıymetin, belirli bir süre sonunda, önceden tespit edilen şartlarla geri alma taahhüdünde bulunularak satılması işlemidir. Türk Lirası, USD ve Euro cinsinden, tercih edilen vadelerde repo işlemleri PASHA Bank aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Yatırımlarını kısa vadeli likit araçlarda değerlendirmek isteyen müşteriler için, O/N (gecelik) vadeden başlayarak istenilen vadelerde işlemler gerçekleştirilir.

Repo işlemleri, PASHA Bank müşteri temsilcileri aracılığı veya Hazine Birimi ile doğrudan iletişime geçilerek gerçekleştirilebilir.

 Yatırım Kuruluşlarının Internet Sitesinde Yer Vermesi Gereken Asgari Unsurlar