Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

 
Yazdır
 

Değerli Paydaşlarımız,

Türkiye ekonomisi, cari yıl boyunca yaşanan durgunluktan çıkmakta olduğuna dair güçlü sinyaller vermeye başlamıştır. Hükümetin yeni ekonomik yapıyı, ekonomideki olumlu yapısal dengeyi, yani olumlu cari işlemler dengesini kullanarak inşa etmeye odaklandığı görülmektedir. Bu yeni çerçeve dâhilinde nihai hedef, sürdürülebilir ekonomik büyüme yoluna girmek ve genel refahı uzun vadeye yaymaktır. Genel olarak, üçüncü çeyreğin sonu itibarıyla en son veriler artan sayıda olumlu performans göstergeleri sergilemektedir. Endüstriyel üretimde daralan negatif büyüme yaşanması, turizm ve ihracatın oldukça iyi ve güçlü olması, baz etkisine rağmen enflasyonun düşüş trendi göstermesi, ekonomideki oranların enflasyon trendini düzgün bir şekilde izliyor olması vb. aslında bu göstergelerin örnekleridir. Bunlara ek olarak, yeni açıklanan 2020-2021-2022 Yeni Ekonomik Programı’nın, ekonomik büyümenin önündeki dar boğazla ilgili bazı kurumsal ve yapısal reformlar öngörmek suretiyle ekonomideki zayıf genel iyileşme üzerinde itici güç etkisi yapması beklenmektedir.

Öyle ki, program; tek haneli enflasyonun, düşük cari açığın ve düşmekte olan işsizlik oranının ardından orta vadede %5 ekonomik büyümeyi hedeflemektedir.Bankacılık sistemi, zor ve çetin zamanlara rağmen, genel bankacılık sistemi risk lerini kabul edilebilir seviyelerde sürdürmeyi ve kârlılığı iki basamaklı seviyede korumayı başarmıştır. Ancak, ekonomideki genel yavaşlamanın bankacılık sisteminin performans göstergelerine yansıdığı da gerçektir. Her durumda, en son verilere göre sistemin toplam varlıkları Ağustos sonunda, bir önceki yılın rakamına göre %10 oranında artarak olan 4.270 milyar TL’ye ulaşmıştır. Aynı eğilim, büyüme oranının %6 ve tutarının 2.537 milyar TL
olduğu kredi portföyünde de kaydedilmiştir.

Gelenek haline geldiği üzere PASHA Bank’ın, dinamik bir piyasa oyuncusu olarak, piyasanın üzerinde bir hızla büyümesini sürdürdüğünü söyleyebilmekten büyük onur duyuyoruz. Genel olarak, iş yapmaya yönelik ana yeterliliklerin oluşturulmasıyla başlamak üzere Bankanın insan kaynağı potansiyelinin artırılmasına varıncaya kadar dahili yeteneklerin güçlendirilmesi için yapılan sürekli yatırımlar, stratejik getirisini, bu zorlu zamanlarda yön bulma yeteneği şeklinde tezahür etmiştir.

Sonuç olarak, Banka’nın toplam varlıkları varlıkları önceki yılın aynı dönemine göre %19 artarak 1,605 milyon TL düzeyine ulaşmıştır. Toplam varlıkların %66’sını oluşturan brüt nakit kredi ve kiralama alacakları portföyümüz %23 artarak 1,055 milyon TL düzeyini yakalamıştır. Risk yönetimi yapımızın etkinliğinin ve Banka’nın izlediği ihtiyatlı kredi politikasının bir sonucu olarak takipteki kredileri bilançomuzda düşük seviyede tutma başarısı gösterilmiştir. Kredi politikasının esnek bir şekilde yeniden gözden geçirilmesinin, kredi tahsis politikalarının makroekonomik ortamın güncel gerçeklerine göre düzenlenmesinin Banka’nın genel risk yaklaşımının bir parçası olduğunun altını çizmek gerekir. Bankamıza ve ülke ekonomisine olan güvenin bir göstergesi olarak, Banka ödenmiş sermayesi nakden 245 milyon TL artırılarak 500 milyon TL’ye çıkartılmış ve Bankanın yeni genel müdürlük binası olarak kullanılacak yatırım amaçlı bir gayrimenkul satın alınmıştır.

2019 yılı Banka'nın yatırım bankası olarak faaliyetlerine devam etmek, kaldıraç oranını yükseltmek, kârlılığını artırmak ve çeşitlendirmeyi sağlamak üzere oluşturduğu yeni 2020 stratejisinin orta dönemidir. Stratejik hedeflere ulaşmak için, Banka'nın bilançosunu hızla büyütmesi gerekmektedir. Yeni strateji döneminin sonu olan 2020'de, proje finansmanı, sat ve geri kirala ve nakit ve gayrinakit krediler ile hızlı büyüyen bir iş modeli öngörülmektedir. Bankamızın tüm stratejik hedefleri ve inisiyatifleri, ana performans göstergelerinde iki haneli büyümeyi sağlamak, verimlilik ve kârlılık ölçütlerinde hızlı bir şekilde referans değerlere ulaşmak, güvenilir bir iş ortağı olarak bölgesel ekonomik ilişkileri desteklemek yönündedir. Genel olarak değerlendirildiğinde, Bankanın belirlenen stratejisi, sadece etkileyici performans sonuçlarını kapsamakla kalmayıp, ek olarak, gayesini Banka ve hissedarlarından alan piyasaya tamamen farklı değer önerileri sunulması konusuna da odaklanmaktadır. Bankanın mevcut stratejisini, değişen ekonomik ortam nedeniyle yeniden gözden geçirmekte olduğunu hatırlatmakta yarar bulunmaktadır. Devam etmekte olan süreç, özünde bir strateji değişikliği olmayıp Zorlu ekonomik gerçeklerin dikkate alınması amacıyla yapılan bir hassas ayardır. Banka, bu uygulama dahilinde, piyasanın yeni gerçeklerini anlayarak ve ayrıca dünya üzerindeki farklı yatırım bankalarının deneyimlerini inceleyerek olası stratejik seçenekleri değerlendirmektedir ve bunun sonucunda da mevcut stratejisine çok iyi bir ince ayar yapmaktadır. Aslında bu uygulama, mevcut stratejinin kalibrasyonuyla da sınırlı olmayıp bir sonraki strateji dönemini de dikkate alarak ve hatta daha uzun vadeye yönelik bir vizyonu kapsayacak şekilde genişletilmektedir. Sonunda, projeksiyonların olması gerektiği gibi yeniden şekillendirilmesi için stratejik anahtar performans göstergelerinden sapma olasılıklarının hesaplanması ve önleyici önlem ve eylemlerin formüle edilmesi öngörülmektedir.

Stratejiyi başarıyla uygulamak üzere, özellikle çalışanlarımızın gelişimi, bilgi teknolojileri, risk yönetimi, kredi yönetimi, fon sağlama, yetenek edinimi vb. içeren gerekli yetenekleri kazanmak için dahili kapasitemize önemli yatırımlar yapacağız. Toplamda, odak sektörlere dair çeviklik ve bilgi birikiminin Banka’nın ustalaşması gerektiği ve farklılaştığı yetenekleri olması beklenmekte olup risk yönetimi, kredi yönetimi, fon sağlama, yetenek edinimi buna direkt örneklerlerdir. Banka tarafından risk yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik girişimlerin, mevcut piyasa zorlukları dikkate alındığında çok koruyucu ve TFRS 9 karşılık uygulamaları ile destekleyici olduğunu hatırlatmak son derece önemlidir. Bankamızın fonlama yapısını çeşitlendirmek, muhabir ağımızı ve yatırımcı tabanımızı genişletmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu bakımdan, Bankanın, ülke sınırlarının ötesine taşan ve Grubun bölgedeki varlığının gücüyle birlikte gelen rekabetçi avantajına vurgu yapılması önem arz etmektedir. Gerçek şudur ki, Banka, Azerbaycan ve Gürcistan’daki faiz oranlarında lehine gelişmeler gördüğünde buralardaki fonları cezbetme fırsatına sahiptir ve bu potansiyel mevcut strateji dönemi içinde gerçekleşmektedir. Banka’nın aktif kalitesinin, piyasanın artan gerilim ve stresini barındıran mevcut ortamdan etkilenmemesi için, kredi riskinin yönetilmesinde ihtiyatlı yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak kişiye özel ürünleri ve hizmetleri sunma çabalarımızı devam ettirecek ve PASHA Bank ile müşterilerimizin bankacılık deneyimlerinin kazançlı hale gelmesini sağlayacağız.

Tüm kesimlere büyük faydalar sağlayan, karşılıklı çıkar temeline dayanan iş ilişkileri kurmaya yarayan bol kazançlı bir faaliyet ortamını, tüm menfaat sahiplerimizle paylaşacağımız günleri içtenlikle dört gözle bekliyorum. Bu vesile ile sergiledikleri profesyonel çalışmaları için değerli çalışanlarımıza ve yönetim ekibimize, PASHA Bank’a duydukları güven için müşterilerimize ve değerli destekleri için hissedarlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunarım. Kendimize olan inancımızı ve daha iyi olma potansiyelimizi yenileyen kuşkusuz onların iyi niyetleridir.

Saygılarımla,

Jalal GASIMOV
Yönetim Kurulu Başkanı