Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

 
Yazdır
 

Değerli Paydaşlarımız,

Türkiye ekonomisi, zorlu ve değişen koşullara rağmen, dünyanın en çok büyüyen ülkeler grubu arasında olmayı mümkün kılan çok yüksek bir büyüme performansını gerçekleştirmeyi başarmıştır. Büyümeyi artırma önlemleri ve reformları, AB'den gelen artan dış talep ile birlikte, yerel tüketimi yükseltmiş ve sonuçta ekonomi beklenen büyüme potansiyelini aşmıştır. Resmi istatistiklere göre, ekonomi cari yılın üçüncü çeyreğinde %11,1'lik güçlü bir büyüme kaydetmiş ve yılın kalan kısmına ilişkin büyüme beklentileri de gücünü korumuştur. Türkiye ekonomisinin bu yılı %7 veya daha üzeri bir büyümeyle kapatacağı konusunda genel bir fikir birliğine varılmıştır.

Büyüyen ekonomiye paralel olarak bankacılık sektörü de dirençli, dengeli ve sağlıklı gelişmesini sürdürmüştür. Bankacılık sistemi Aralık 2017 itibarıyla önceki yılın aynı dönemine oranla %19,3 artarak 3.258 milyar TL’lik toplam aktif büyüklüğüne, toplam krediler de %21 genişleyerek 2.099 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. GSYİH'nın nominal büyümesine kıyasla daha yüksek kredi portföyü büyümesine sahip olma, sektörün daha fazla penetrasyonu ile sonuçlanmıştır; 2016 yılı sonunda %66 olan kredi portföyü/GSYİH oranı bir yıl içinde %69'a yükselmiştir. Hızlı kredi büyümesine rağmen, sistemdeki riskler dengeli bir şekilde yönetilmektedir. Yılbaşından beri görülen kredi büyümesinin %78’inin TL cinsinden gerçekleşmesi yüksek kur dalgalanmalarının olduğu bir zamanda dengelenen riskler konusunda güçlü bir gösterge olmuştur.

PASHA Bank’ın, dinamik bir piyasa oyuncusu olarak, piyasanın üzerinde bir hızla büyümesini sürdürdüğünü söyleyebilmekten büyük onur duyuyoruz. Bunun sonucunda Banka’nın piyasa bilinirliği artmış ve toplam varlıkları geçen yıl sonuna göre %76 artarak 897 milyon TL düzeyine ulaşmıştır. Toplam varlıkların %79’unu oluşturan nakit kredi ve kiralama alacakları portföyümüz %76 artarak 713 milyon TL düzeyini yakalamıştır. Risk yönetimi yapımızın etkinliğinin ve Banka’nın izlediği ihtiyatlı kredi politikasının bir sonucu olarak takipteki kredileri bilançomuzda sıfır noktasında tutma başarısı gösterilmiştir.

Genel olarak, 2017, Banka’nın başarılı bir şekilde toparlanmasını öngören ilk strateji dönemimizin son yılıydı. Stratejinin ana bileşenleri; kurumsal müşterilere odaklanmak, sıfır takipteki alacak dengesini sürdürmek, pazarda farkındalık yaratmak ve likidite riskini daha uzun vadeli borçlanma yoluyla optimize etmek olmuştur. Daha önceki stratejik dönem bağlamında, Banka kurumsal yönetim ilkelerini her zaman en üst düzeyde uygulamaya kararlı olmuştur ve bu süreci dinamik ve sürekli olarak yönetmeye isteklidir. Kurumsal yönetim sağlam bir gözetim ve hesap verilebilirlik sağlamakta, iç ve dış ilişkileri kuvvetlendirmekte, paydaşlarımızla aramızdaki güveni pekiştirmekte ve hissedarlarımızın uzun dönemli menfaatlerini desteklemektedir. PASHA Bank, önceki faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ortaya konan ilkeler doğrultusunda verilen kurumsal yönetim derecelendirme notunu 9,26’dan 9,28’e yükseltmiştir.

Bu dönem içerisinde fonlamamızı özkaynaklarımızın ötesinde mevcut piyasa enstrümanları vasıtasıyla artırma ve çeşitlendirme konusunda çabalarımızı yoğunlaştırdık. Başarılı bono ihraçlarımız ve Azerbaycan piyasasından uygun maliyetle fon sağlanabilmesi, rekabette avantajlar elde etmemizi sağlamıştır. Azerbaycan piyasasındaki görece daha ucuz borçlanmaya erişim imkanları Banka’ya, daha düşük oranlardan kredi verme imkanı sağlamıştır.

Önümüzdeki 2018-2020 strateji dönemi için Banka'nın hedefleri; bir yatırım bankası olarak devam etmek, kaldıraç oranını yükseltmek, kârlılığı artırmak ve ürün çeşitliliği sağlamak olmuştur. Stratejik hedeflere ulaşmak için, Banka'nın bilançosunu hızla büyütmesi gerekmektedir. Yeni stratejik dönemin sonu olan 2020'de, proje finansmanı, sat ve geri kirala ve nakit ve gayrinakit krediler ile hızlı büyüyen bir iş modeli öngörülmektedir.

Stratejiyi başarıyla yerine getirmek için, çalışanlara ve bilgi teknolojilerine yatırımlar yapacağız. Odak sektörlerde çeviklik ve bilgi birikimi, bankanın sürekli iyileşen ve farklılaşan yönetim tarzı benimsenmiş olup, özellikle risk yönetimi, kredi yönetimi, fon sağlama, yetenek edinimi bu hususa ait doğrudan örneklerdir.

Bankamızın fonlama yapısını çeşitlendirmek, muhabir ağımızı ve yatırımcı tabanımızı genişletmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Banka’nın aktif kalitesinin faaliyet ortamından etkilenmemesi için kredi risklerinin yönetimindeki ihtiyatlı yaklaşımımızı koruyacağız. Operasyonel kârlılığımızı yeni müşteri kazanımları ve grup sinerjisi kapsamında yaratılan kontrollü maliyet yönetimi ile destekleyeceğiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak kişiye özel ürünleri ve hizmetleri sunma çabalarımızı devam ettirecek ve PASHA Bank ile müşterilerimizin bankacılık deneyimlerinin kazançlı hale gelmesini sağlayacağız.

Makro seviyede istikrarla, mikro seviyede de paydaşlarımızın ortak refahıyla desteklenen bir faaliyet dönemi geçirmeyi diliyorum. Bu vesile ile sergiledikleri profesyonel çalışmaları için değerli çalışanlarımıza ve yönetim ekibimize, PASHA Bank’a duydukları güven için müşterilerimize ve değerli destekleri için hissedarlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunarım. Kendimize olan inancımızı ve daha iyi olma potansiyelimizi yenileyen kuşkusuz onların iyi niyetleridir.

Saygılarımla,

Jalal GASIMOV
Yönetim Kurulu Başkanı