Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

 
Yazdır
 

Değerli Paydaşlarımız,

Türkiye ekonomisi, mevcut ekonomik performansın ülkenin potansiyel büyümesiyle uyumlaştırılması yolunda ilerlemektedir. Bir yandan ekonomideki yeniden dengeleme dengesizlikleri iyileştirirken, diğer taraftan jeopolitik taraftaki azalan gerilim, ekonomik aktiviteye ilave itici güç sağlamaktadır. Genel olarak, makro ekonomik çerçeve hem hükümetin yeniden dengeleme önlemleriyle hem de büyüme yanlısı  politikalarıyla desteklenmektedir ve büyümenin, sürdürülebilir ekonomik momentumun kritik bir faktörü olduğu düşünülmektedir.

Türkiye ekonomisinin yeniden dengelendiği, kurdaki düşüşün ardından ekonomide dış dengenin iyileştiği ve yaşanan TL devalüasyonu sonrası iç talebin yeni fiyatlara uyum sağladığı açıkça görülmektedir. Yeni Ekonomi Programının açıklanması, Merkez Bankasının politika faizi oranını artırması, siyasi taraftaki iyileşmeler; kurda istikrarın sağlanması ve hatta Türk Lirasının değer kazanması sonucunu doğurmuştur. Endüstriyel üretim, gayri safi milli hasıladaki büyüme, işsizlik gibi faaliyet göstergeleri de dahil olmak üzere bazı temel ekonomik faktörlerde kötüye gidiş yaşanacağı aşikar olsa da, hükümetin proaktif politika izleme konusundaki istekliliği ve Türkiye piyasasının dinamizmi, göreceli olarak kısa bir süre içinde yeniden ilerleme kaydedilmesi olasılığını artırmaktadır.

Bankacılık sistemi, zor ve çetin zamanlara rağmen, genel bankacılık sistemi risklerini kabul edilebilir seviyelerde sürdürmeyi ve kârlılığı iki basamaklı seviyede korumayı başarmıştır. Ancak, ekonomideki genel yavaşlamanın bankacılık sisteminin performans göstergelerine yansıdığı da  gerçektir.  Yine de, son verilere göre sistemin toplam aktifleri 2017 yıl sonuna oranla %18 artarak 3.843 milyar TL'ye ulaşmıştır. Aynı eğilim, büyüme oranı ve tutarının sırasıyla %14 ve 2.385 milyar TL olduğu kredi portföyünde de kaydedilmiştir.

Gelenek haline geldiği üzere PASHA Bank’ın, dinamik bir piyasa oyuncusu olarak, piyasanın üzerinde bir hızla büyümesini sürdürdüğünü söyleyebilmekten büyük onur duyuyoruz. Genel olarak, iş yapmaya yönelik ana yeterliliklerin oluşturulmasıyla başlamak üzere Bankanın insan kaynağı potansiyelinin artırılmasına varıncaya kadar dahili yeteneklerin güçlendirilmesi için yapılan sürekli yatırımlar, stratejik getirisini, bu zorlu zamanlarda yön bulma yeteneği şeklinde tezahür etmiştir.

Sonuç olarak, Banka’nın toplam varlıkları geçen yıl sonuna göre %50 artarak 1.350 milyon TL düzeyine ulaşmıştır. Toplam varlıkların %62’sini oluşturan nakit kredi ve kiralama alacakları portföyümüz %18 artarak 840 milyon TL düzeyini yakalamıştır. Risk yönetimi yapımızın etkinliğinin ve Banka’nın izlediği ihtiyatlı kredi politikasının bir sonucu olarak takipteki kredileri bilançomuzda düşük seviyede tutma başarısı gösterilmiştir. Kredi politikasının esnek bir şekilde yeniden gözden geçirilmesinin, kredi tahsis politikalarının makroekonomik ortamın güncel gerçeklerine göre düzenlenmesinin Banka’nın genel risk yaklaşımının bir parçası olduğunun altını çizmek gerekir. Bankamıza ve ülke ekonomisine olan güvenin bir göstergesi olarak, Banka ödenmiş sermayesi nakden 245 milyon TL artırılarak 500 milyon TL’ye çıkartılmıştır. Buna ilave olarak, ileride genel müdürlük binası olarak kullanılması planlanan yatırım amaçlı bir gayrimenkul satın alınmıştır.

2018 yılı Banka'nın yatırım bankası olarak faaliyetlerine devam etmek, kaldıraç oranını yükseltmek, kârlılığını artırmak ve çeşitlendirmeyi sağlamak üzere oluşturduğu yeni 2020 stratejisinin ilk yılı olmuştur. Stratejik hedeflere ulaşmak için, Banka'nın bilançosunu hızla büyütmesi gerekmektedir. Yeni strateji döneminin sonu olan 2020'de, proje finansmanı, sat ve geri kirala ve nakit ve gayrinakit krediler ile hızlı büyüyen bir iş modeli öngörülmektedir. Bankamızın tüm stratejik hedefleri ve inisiyatifleri, ana performans göstergelerinde iki haneli büyümeyi sağlamak, verimlilik ve kârlılık ölçütlerinde hızlı bir şekilde referans değerlere ulaşmak, güvenilir bir iş ortağı olarak bölgesel ekonomik ilişkileri desteklemek yönündedir.Genel olarak değerlendirildiğinde, Bankanın belirlenen stratejisi, sadece etkileyici performans sonuçlarını kapsamakla kalmayıp, ek olarak, gayesini Banka ve hissedarlarından alan piyasaya tamamen farklı değer önerileri sunulması konusuna da odaklanmaktadır. 

Stratejiyi başarıyla uygulamak üzere, özellikle çalışanlarımızın gelişimi, bilgi teknolojileri, risk yönetimi, kredi yönetimi, fon sağlama, yetenek edinimi vb. içeren gerekli yetenekleri kazanmak için dahili kapasitemize önemli yatırımlar yapacağız. Toplamda, odak sektörlere dair çeviklik ve bilgi birikiminin Banka’nın ustalaşması gerektiği ve farklılaştığı yetenekleri olması beklenmekte olup risk yönetimi, kredi yönetimi, fon sağlama, yetenek edinimi buna direkt örneklerlerdir. Banka tarafından risk yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik girişimlerin, mevcut piyasa zorlukları dikkate alındığında çok koruyucu ve TFRS 9 karşılık uygulamasına geçiş halinde destekleyici olduğunu hatırlatmak son derece önemlidir.

Bankamızın fonlama yapısını çeşitlendirmek, muhabir ağımızı ve yatırımcı tabanımızı genişletmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Banka’nın aktif kalitesinin, piyasanın artan gerilim ve stresini barındıran mevcut ortamdan etkilenmemesi için, kredi riskinin yönetilmesinde ihtiyatlı yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak kişiye özel ürünleri ve hizmetleri sunma çabalarımızı devam ettirecek ve PASHA Bank ile müşterilerimizin bankacılık deneyimlerinin kazançlı hale gelmesini sağlayacağız.

Tüm kesimlere büyük faydalar sağlayan, karşılıklı çıkar temeline dayanan iş ilişkileri kurmaya yarayan bol kazançlı bir faaliyet ortamını, tüm menfaat sahiplerimizle paylaşacağımız günleri içtenlikle dört gözle bekliyorum. Bu vesile ile sergiledikleri profesyonel çalışmaları için değerli çalışanlarımıza ve yönetim ekibimize, PASHA Bank’a duydukları güven için müşterilerimize ve değerli destekleri için hissedarlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunarım. Kendimize olan inancımızı ve daha iyi olma potansiyelimizi yenileyen kuşkusuz onların iyi niyetleridir.

Saygılarımla,

Jalal GASIMOV
Yönetim Kurulu Başkanı