Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

 
Yazdır
 

Değerli Paydaşlarımız,
 
Türkiye ekonomisi, 2019 yılında durgunluktan çıkmıştır. Üçüncü çeyreğe ilişkin resmi istatistikler, bir önceki yılın aynı dönemine göre ekonominin %0,9 büyüdüğünü göstermektedir. Hükümetin yeni ekonomik yapıyı, cari işlemler dengesini doğru kullanarak inşa etmeye odaklandığı görülmektedir. Bu yeni çerçeve dâhilinde nihai hedef, sürdürülebilir ekonomik büyüme yoluna girmek ve genel refahı uzun vadeye yaymaktır.
 
Ekonomik büyüme, ekonomideki iyileşmeye yönelik olumlu gelişmelere işaret eden tek gösterge değildir. Sanayi üretimi, turizm ve ihracat, enflasyon, kredi faiz oranları ve diğer göstergeleri de bu kapsamda değerlendirmek mümkündür. Bunlara ek olarak, yeni açıklanan 2020-2021- 2022 Yeni Ekonomik Programı’nın, ekonomik büyümenin önündeki darboğazla ilgili bazı kurumsal ve yapısal reformlar öngörmek suretiyle ekonomideki zayıf genel iyileşme üzerinde itici güç etkisi yapması beklenmektedir. Öyle ki, Program; tek haneli enflasyonun, düşük cari açığın ve düşmekte olan işsizlik oranının ardından orta vadede %5 seviyesinde ekonomik büyümeyi hedeflemektedir.
 
Bankacılık sistemi, zor ve çetin zamanlara rağmen, risklerini kabul edilebilir seviyelerde yönetmeyi ve kârlılığı iki basamaklı seviyede korumayı başarmıştır. Ancak, ekonomideki genel yavaşlamanın bankacılık sisteminin performans göstergelerine yansıdığı da bir gerçektir. Son verilere göre sistemin toplam varlıkları Aralık sonunda, bir önceki yıla göre %16 oranında artarak 4.491 milyar TL’ye ulaşmıştır. Aynı eğilim, kredi portföyünde de izlenmektedir. Sektörün toplam kredileri %11 büyüme ile 2.656 milyar TL olmuştur.
 
Gelenek haline geldiği üzere PASHA Bank’ın, dinamik bir piyasa oyuncusu kimliğiyle büyümesini sürdürdüğünü ifade etmekten büyük onur duyuyoruz. Genel olarak, iş yapmaya yönelik ana yeterliliklerin oluşturulmasından Bankanın insan kaynağı potansiyelinin artırılmasına kadar farklı alanlarda gerçekleştirilen ve kurumsal yetkinliklerin güçlendirilmesini hedefleyen yatırımların stratejik getirisi bu zorlu zamanlarda yön bulma yeteneği olarak tezahür etmiştir.
 
Sonuç olarak, Banka’nın toplam varlıkları önceki yılın aynı dönemine göre %28 artarak 1.725 milyon TL düzeyine ulaşmıştır. Toplam varlıkların %63’ünü oluşturan brüt nakit kredi ve kiralama alacakları portföyümüz %28 artarak 1.093 milyon TL düzeyine ulaşmıştır.
 
Risk yönetimi yapımızın etkinliğinin ve Banka’nın izlediği ihtiyatlı kredi politikasının bir sonucu olarak, takipteki kredilerimizin bilançomuzdaki düşük seviyesi başarı ile korunmuştur.
 
Kredi politikasının esnek bir şekilde yeniden gözden geçirilmesinin ve kredi tahsis politikalarının makroekonomik ortamın güncel gerçeklerine göre düzenlenmesinin Banka’nın genel risk yaklaşımının bir parçası olduğunun altını çizmek gerekmektedir.
 
2019 yılı, Banka’nın yatırım bankası olarak faaliyetlerine devam etmek, kaldıraç oranını yükseltmek, kârlılığını artırmak ve çeşitlendirmeyi sağlamak üzere oluşturduğu 2018-2020 stratejisinin orta dönemi olmuştur. Genel olarak değerlendirildiğinde, Bankanın belirlenen stratejisi, sadece etkileyici performans sonuçlarını kapsamamakta, piyasaya farklı değer önerilerinin sunulmasına da odaklanmaktadır.
 
Bankanın mevcut stratejisini, değişen ekonomik ortam nedeniyle yeniden gözden geçirmekte olduğunu da hatırlatmakta yarar vardır. Devam etmekte olan süreç, özünde bir strateji değişikliği olmayıp zorlu ekonomik gerçeklerin dikkate alınması amacıyla yapılan bir hassas ayarlamadır.
 
Bu çalışma dâhilinde Banka, piyasanın yeni gerçeklerinin varlığında, dünyanın farklı coğrafyalarında hizmet sunan yatırım bankalarının deneyimlerini ele almakta, olası seçenekleri değerlendirerek kurumsal stratejisinde küçük revizyonlar gerçekleştirmektedir.
 
Aslında bu çalışma, mevcut stratejinin kalibrasyonuyla da sınırlı değildir. Bir sonraki strateji dönemini de dikkate alan ve hatta daha uzun vadeye yönelik bir vizyonu kapsayacak şekilde çalışmalar yapılmaktadır. Aynı kapsamda, projeksiyonların yeniden şekillendirilmesi anında kilit anahtar performans göstergelerinden sapma olasılıklarının hesaplanması ve önleyici önlem ve eylemlerin formüle edilmesi de hedeflenmektedir.
 
Bankanın tasarlanmış olan stratejisi, etkileyici bir performans sonucuna ulaşılmasının yanında piyasaya tümüyle yeni bir değer vaadinde bulunulmasını; böylelikle de pay sahiplerine ait değerlerden beklentilerini karşılamaya odaklanmaktadır.
 
Stratejimizi hayata geçirme sürecinde, çalışanlarımızın gelişimi başta olmak üzere, bilgi teknolojileri, risk yönetimi, kredi yönetimi, fon sağlama, yetenek edinimi vb. konularda kapasitemize önemli yatırımlar yapmayı sürdüreceğiz. Odak sektörlere dair çeviklik ve bilgi birikimi, Banka’nın ustalaşacağı ve farklılaşacağı yetenekleri olacaktır. Risk yönetimi, kredi yönetimi, fon sağlama, yetenek edinimi bunun doğrudan örneklerini oluşturmaktadır. Banka tarafından risk yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik girişimlerin, mevcut piyasa zorlukları dikkate alındığında son derece koruyucu ve TFRS 9 karşılık uygulamaları ile destekleyici olduğunu vurgulamak önemlidir.
 
Bankamızın fonlama yapısını çeşitlendirmek, muhabir ağımızı ve yatırımcı tabanımızı genişletmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda Banka’nın, ülke sınırlarının ötesine taşan ve Grubun bölgedeki varlığının gücüyle desteklenen rekabet avantajına da vurgu yapılması önem arz etmektedir.
 
Gerçek şudur ki, Bankamız, Azerbaycan ve Gürcistan piyasalarında faiz oranlarında yaşanan lehte gelişmeleri kullanarak fonları cezbetme fırsatına sahiptir. Bu potansiyeli mevcut strateji dönemi içinde performansımıza yansıttığımızı ifade edebiliriz. Banka’nın aktif kalitesinin, piyasanın artan volatiliteden etkilenmemesi için, kredi riskinin yönetilmesinde ihtiyatlı yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak kişiye özel ürünleri ve hizmetleri sunma çabalarımızı devam ettirecek ve PASHA Bank ile müşterilerimizin bankacılık deneyimlerinin kazançlı hale gelmesini sağlayacağız.
 
Tüm paydaşlarımıza katma değer sunan, karşılıklı çıkar temeline dayanan iş ilişkileri kurmayı destekleyecek bol kazançlı bir faaliyet ortamını, tüm menfaat sahiplerimizle paylaşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum.
 
Bu vesile ile sergiledikleri profesyonel çalışmaları için değerli çalışanlarımıza ve yönetim ekibimize, PASHA Bank’a duydukları güven için müşterilerimize ve değerli destekleri için hissedarlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunarım.
 
Kendimize olan inancımızı ve daha iyi olma potansiyelimizi yenileyen kuşkusuz onların iyi niyetleridir.

Jalal GASIMOV
Yönetim Kurulu Başkanı