Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

 
Yazdır
 

Değerli Paydaşlarımız,

Türk ekonomisinin yeniden dengelendiği, yani kurdaki düşüşün ardından ekonomide dış dengenin iyileştiği ve iç talebin yeni fiyatlara göre yerli yerine oturduğu açıkça görülmektedir. Yeni Ekonomi Programının açıklanması, Merkez Bankasının politika faizi oranını artırması, politika cephesindeki bazı iyileştirmeler; kurda istikrarın sağlanması ve hatta Türk lirasının değer de kazanması sonucunu doğurmuştur. Endüstriyel üretim, GSMH’daki büyüme, işsizlik gibi faaliyet göstergeleri de dahil olmak üzere bazı temel ekonomik faktörlerde kötüye gidiş yaşanacağı aşikar olsa da, hükümetin proaktif politika izleme konusundaki istekliliği ve Türkiye piyasasının dinamik doğası, göreceli olarak kısa bir süre içinde yeniden ilerleme kaydedilmesi olasılığını artırmaktadır.

Ekonomik faaliyetlerdeki göreceli yavaşlama, bankacılık sisteminin genel performans göstergelerine yansımaktadır. Bu eğilime rağmen, yılın ilk dokuz ayında, sistemin toplam aktifleri önceki yıl sonuna oranla %29 artarak 4.211 milyar TL'ye ulaşmıştır. Aynı eğilim, büyüme oranı ve tutarının sırasıyla %23 ve 2.588 milyar TL olduğu kredi portföyünde de kaydedilmiştir. Buna ek olarak, reel sektörün yabancı para cinsinden borçlanmasında kur riskinin yönetilmesine yönelik olarak bankacılık otoritelerinin önleyici tedbirleri, döviz kurundaki yüksek dalgalanma dönemleri için önemli bir tampon oluşturmuştur.

PASHA Bank, dinamik bir piyasa oyuncusu olarak sağlıklı büyümesini sürdürmektedir. Genel olarak, iş yapmaya yönelik ana yeterliklerin oluşturulmasıyla başlamak üzere Bankanın insan sermayesi potansiyelinin artırılmasına varıncaya kadar dahili yeteneklerin güçlendirilmesi için yapılan sürekli yatırımlar, stratejik getirisini, bu zorlu zamanlarda yön bulma yeteneği şeklinde göstermiştir. 

Sonuç olarak, Banka’nın piyasa bilinirliği artmaktadır ve toplam varlıkları önceki yılın ilk dokuz ayına göre iki katına çıkarak 1,588 milyon TL’ye ulaşmıştır. Toplam varlıkların %58’ini oluşturan nakit kredi ve kiralama alacakları portföyümüz önceki yılın aynı dönemine oranla %40 artarak net 918 milyon TL düzeyini yakalamıştır. Risk yönetimi yapımızın etkinliğinin ve Banka’nın izlediği ihtiyatlı kredi politikasının bir sonucu olarak takipteki kredileri bilançomuzda sıfır noktasında tutma başarısı gösterilmiştir. Kredi politikasının esnek bir şekilde yeniden gözden geçirilmesinin, kredi tahsis politikalarının makroekonomik ortamın güncel gerçeklerine göre düzenlenmesinin Banka’nın genel risk yaklaşımının bir parçası olduğunu vurgulamak gerekir. Bankamıza ve ülke ekonomisine olan güvenin bir göstergesi olarak, Banka ödenmiş sermayesi 245 milyon TL nakit artırılarak 500 milyon TL’ye çıkartılmıştır. Buna ilave olarak, ileride genel müdürlük binası olarak kullanılması planlanan yatırım amaçlı bir gayrimenkul satın almıştır.

2018 yılı Banka'nın bir yatırım bankası olarak faaliyetlerine devam etmek, kaldıraç oranını yükseltmek, kârlılığını artırmak ve ürün çeşitliliği sağlamak üzere oluşturduğu yeni 2020 stratejisinin başlangıcı olmuştur. Stratejik hedeflere ulaşmak için, Banka'nın bilançosunu hızla büyütmesi gerekmektedir. Yeni stratejik dönemin sonu olan 2020'de, proje finansmanı, sat ve geri kirala ve nakit ve gayrinakit krediler ile hızlı büyüyen bir iş modeli öngörülmektedir. Bankamızın tüm stratejik hedefleri ve inisiyatifleri, ana performans göstergelerinde iki haneli büyümeyi sağlamak, verimlilik ve kârlılık ölçütlerinde hızlı bir şekilde referans değerlere ulaşmak, güvenilir bir iş ortağı olarak bölgesel ekonomik ilişkileri desteklemek yönündedir. Toplu olarak bakıldığında, Bankanın belirlenen stratejisi, sadece etkileyici performans sonuçlarını kapsamakla kalmayıp, piyasaya tamamen farklı değer önerileri sunulması konusuna da odaklanmaktadır ve Bankanın ve hissedarlarının değerleriyle bu gayesini güçlendirmektedir.

Stratejiyi başarıyla yerine getirmek için, özellikle çalışanlarımızın gelişimi, bilgi teknolojileri, risk yönetimi, kredi yönetimi, fon sağlama, yetenek edinimi vb. içeren dahili kapasitemize önemli yatırımlar yapacağız. Banka tarafından risk yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik girişimlerin, mevcut piyasa zorlukları dikkate alındığında çok koruyucu ve UFRS 9 karşılık uygulamasına geçiş halinde destekleyici olduğunu hatırlatmak son derece önemlidir.

Bankamızın fonlama yapısını çeşitlendirmek, muhabir ağımızı ve yatırımcı tabanımızı genişletmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Banka’nın aktif kalitesinin piyasadaki artan gerilim ve stres ile karakterize edilen mevcut ortamdan etkilenmemesi için, kredi riskinin yönetilmesinde ihtiyatlı yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak kişiye özel ürünleri ve hizmetleri sunma çabalarımızı devam ettirecek ve PASHA Bank ile müşterilerimizin bankacılık deneyimlerinin kazançlı hale gelmesini sağlayacağız.

Tüm kesimlere büyük faydalar sağlayan, karşılıklı çıkar temeline dayanan iş ilişkileri kurmaya yarayan bol kazançlı bir faaliyet ortamını tüm menfaat sahiplerimizle paylaşacağımız günleri içtenlikle dört gözle bekliyorum. Bu vesile ile sergiledikleri profesyonel çalışmaları için değerli çalışanlarımıza ve yönetim ekibimize, PASHA Bank’a duydukları güven için müşterilerimize ve değerli destekleri için hissedarlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunarım. Kendimize olan inancımızı ve daha iyi olma potansiyelimizi yenileyen kuşkusuz onların iyi niyetleridir.

Saygılarımla,

Jalal GASIMOV
Yönetim Kurulu Başkanı