Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

 
Yazdır
 

Değerli Paydaşlarımız,

Görünen o ki mevcut stratejik dönemin son yılını artan bir iyimserlik ile bitiriyoruz. Aslında, bu iyimserliğin iç ve dış yönlü temelleri bulunmaktadır. Dış yönü, temelde aşı uygulaması nedeniyle pandemi durumunun iyileştirilmesine yönelik umutlar temsil etmektedir, iç yön ise, ekonomi ve finansal piyasa yönetimi ile ilgili olarak hükümetin reform gündemiyle ilgilidir. Ayrıca, hükümetin hukuk reformlarıyla ilgili açıklaması, yükselen politika güvenilirliğini besleyen bir başka güçlü mesajdır. Bu birleşik faktörlerin bir sonucu olarak, ekonomik ortamda ve ayrıca örneklemek gerekirse Türk lirasının değer kazanması, büyümedeki toparlanmanın hızlanması, yatırımcı ve tüketici beklentilerinin iyileşmesi vb. ekonomik göstergelerde iyileşme yaşıyoruz. Gerçek şu ki, mevcut gelişmeler, Bankanın bir sonraki 2023 stratejik döneminin ilk yılı olan önümüzdeki yılda, ekonominin birçok fırsatla çok güçlü bir şekilde eski haline geri dönmesini umut etmemizi ve beklememizi olanaklı kılmaktadır.

Bankacılık sistemi, yıl boyu yaşanan zor ve çetin zamanlara rağmen, genel bankacılık sistemi risklerini kabul edilebilir seviyelerde sürdürmeyi ve kârlılığı iki basamaklı seviyede korumayı başarmıştır. Ancak, ekonomideki genel yavaşlamanın bankacılık sisteminin performans göstergelerine yansıdığı da gerçektir. Her durumda, en son verilere göre sistemin toplam varlıkları geride bıraktığımız 12 ayda, bir önceki yılın rakamına göre %36 oranında artarak 6.108 milyar TL’ye ulaşmıştır. Aynı eğilim, kredi portföyünde de izlenmektedir. Sektörün toplam kredileri %32 büyüme ile 3.827 milyar TL olmuştur.

Gelenek haline geldiği üzere PASHA Bank’ın, dinamik bir piyasa oyuncusu kimliğiyle büyümesini sürdürdüğünü ifade etmekten büyük onur duyuyoruz. Genel olarak, iş yapmaya yönelik ana yeterliliklerin oluşturulmasıından Bankanın insan kaynağı potansiyelinin artırılmasına kadar farklı alanlarda gerçekleştirilen ve kurumsal yetkinliklerin güçlendirilmesini hedefleyen yatırımların stratejik getirisi, bu zorlu zamanlarda yön bulma yeteneği olarak tezahür etmiştir.

Sonuç olarak, Banka’nın toplam varlıkları varlıkları önceki yılın aynı dönemine göre %26,3 artarak 2.179 milyon TL düzeyine ulaşmıştır. Toplam varlıkların %69’unu oluşturan brüt nakit kredi ve kiralama alacakları portföyümüz %36,6 artarak 1.493 milyon TL düzeyine ulaşmıştır.

Risk yönetimi yapımızın etkinliğinin ve Banka’nın izlediği ihtiyatlı kredi politikasının bir sonucu olarak, takipteki kredilerimizin bilançomuzdaki düşük seviyesi başarı ile korunmuştur. Kredi politikasının esnek bir şekilde yeniden gözden geçirilmesinin, kredi tahsis politikalarının makroekonomik ortamın güncel gerçeklerine göre düzenlenmesinin Banka’nın genel risk yaklaşımının bir parçası olduğunun altını çizmek gerekir.

Ayrıca, düzenleyici otoritenin risk yönetimine yönelik proaktif yaklaşımının, bankaların kredi risklerini uygun bir şekilde yönetme kabiliyetini de artırdığını vurgulamakta fayda vardır. Gerçek şu ki, ekonomik yavaşlamanın arkasındaki mevcut tetikleyici olağandışıdır ve düzenleyicilerin, ekonomik birimlerin yoğun doğrudan destek ihtiyacını dikkate alarak hareket etmesini gerektirmektedir.

2020 yılı Banka'nın yatırım bankası olarak faaliyetlerine devam etmek, kaldıraç oranını yükseltmek, kârlılığını artırmak ve çeşitlendirmeyi sağlamak üzere oluşturduğu mevcut strateji döneminin son yılıdır. Genel olarak değerlendirildiğinde, Bankanın belirlenen stratejisi, sadece etkileyici performans sonuçlarını kapsamamakta, piyasaya farklı değer önerilerinin sunulmasına da odaklanmaktadır. Banka'nın bir stratejik dönemden diğerine belirlenen stratejik hedeflere ulaşarak hem finansal hem de finansal olmayan açıdan başarılı bir şekilde ilerlediğini belirtmekten büyük onur duyuyoruz. Çok zorlu ekonomik görünüme rağmen 2020 stratejisindeki olağanüstü başarıların önümüzdeki 2023 stratejik döneminde kendini göstereceğine ve Banka'nın bir yandan bilanço ve diğer finansal göstergelerdeki genişlemesini sürdüreceğine, diğer yandan kurumsal yönetim tarafında yeterince gelişeceğine inancımız tamdır.

Bankanın tasarlanmış olan stratejisi, etkileyici bir performans sonucuna ulaşılmasının yanında piyasaya tümüyle yeni bir değer vaadinde bulunulmasını; böylelikle de pay sahiplerine ait değerlerden beklentilerini karşılamaya odaklanmaktadır. Her zaman olduğu gibi, Banka'nın 2023 stratejisi Banka'nın önünde finansal hedefler belirlemekte, aynı zamanda çevik çalışma şeklini göz önünde bulundurmayı, verilere dayalı karar verme bilincinde olmayı ve inovasyonu işimizin bir parçası haline getirmeyi amaçlamaktadır.

Stratejimizi hayata geçirme sürecinde, çalışanlarımızın gelişimi başta olmak üzere, bilgi teknolojileri, risk yönetimi, kredi yönetimi, fon sağlama, yetenek edinimi vb. konularda kapasitemize önemli yatırımlar yapmayı sürdüreceğiz. Odak sektörlere dair çeviklik ve bilgi birikimi, Banka’nın ustalaşacağı ve farklılaşacağı yetenekleri olacaktır. Risk yönetimi, kredi yönetimi, fon sağlama, yetenek edinimi bunun doğrudan örneklerini oluşturmaktadır. Banka tarafından risk yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik girişimlerin, mevcut piyasa zorlukları dikkate alındığında son derece koruyucu ve TFRS 9 karşılık uygulamaları ile destekleyici olduğunu vurgulamak önemlidir.

Bankamızın fonlama yapısını çeşitlendirmek, muhabir ağımızı ve yatırımcı tabanımızı genişletmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu bakımdan, Bankanın, ülke sınırlarının ötesine taşan ve Grubun bölgedeki varlığının gücüyle birlikte gelen rekabetçi avantajına vurgu yapılması önem arz etmektedir.

Gerçek şudur ki, Banka, Azerbaycan ve Gürcistan’daki faiz oranlarında lehine gelişmeler gördüğünde buralardaki fonları cezbetme fırsatına sahiptir. Bu potansiyeli mevcut strateji dönemi içinde performansımıza yansıttığımızı ifade edebiliriz. Banka’nın aktif kalitesinin, piyasanın artan volatiletisinden etkilenmemesi için, kredi riskinin yönetilmesinde ihtiyatlı yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak kişiye özel ürünleri ve hizmetleri sunma çabalarımızı devam ettirecek ve PASHA Bank ile müşterilerimizin bankacılık deneyimlerinin kazançlı hale gelmesini sağlayacağız.

Tüm paydaşlarımıza katma değer sunan, karşılıklı çıkar temeline dayanan iş ilişkileri kurmayı destekleyecek bol kazançlı bir faaliyet ortamını, tüm menfaat sahiplerimizle paylaşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum.
Bu vesile ile sergiledikleri profesyonel çalışmaları için değerli çalışanlarımıza ve yönetim ekibimize, PASHA Bank’a duydukları güven için müşterilerimize ve değerli destekleri için hissedarlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Kendimize olan inancımızı ve daha iyi olma potansiyelimizi yenileyen kuşkusuz onların iyi niyetleridir.

Saygılarımla,

Jalal GASIMOV
Yönetim Kurulu Başkanı