Genel Müdür Mesajı

 
Yazdır
 

Değerli Paydaşlarımız,
 
“Yeni zirvelere. Hep birlikte” sloganında ifade bulan sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda Bankamız, 2019 yılsonu itibariyle aktif büyüklüğünü bir önceki yıla göre %28 oranında artırmış ve 1.725 milyon TL olarak gerçekleştirmiştir. Bankamızın brüt nakit kredi büyüklüğü, 2018’e göre %28 artarak 1.093 milyon TL’ye ulaşmıştır ve 2019 yılını 25.7 milyon TL kâr ile tamamlanmıştır.
 
İlk yarısı zorlu geçse de 2019 yılının ikinci yarısında dengelenen döviz kurları, düşüşe geçen yurt içi enflasyon ve kredi faizleri; iç talepteki canlanmayı desteklemiştir. Özellikle TCMB’nin zorunlu karşılıklar alanında yaptığı düzenlemeler ve hükümet teşvikleri, ikinci yarıda Türk Lirası kredilerin büyümesinde rol oynamıştır.
 
Yılın ilk iki çeyreğinde açıklanan negatif büyüme verilerinin ardından, ekonomi üçüncü çeyrekte pozitif büyümeye geri dönmüştür. 2019’un son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin ivme kazandığı gerçeğinden hareketle, yılın tamamının %0.50- %1,00 bandında bir büyüme ile tamamlanacağını öngörüyoruz.
 
TCMB, 2018’de uyguladığı sıkı para politikası doğrultusunda %24’e kadar yükselttiği politika faizini, 2019’da 1200 baz puan indirimle %12’ye düşürmüştür. Bu aksiyonlar esnasında Türk lirasının ABD doları karşısında stabil seyrini koruması dengelenme sürecinin olumlu bir göstergesi niteliğindedir. Enflasyonun %11,84 ile beklentilerin altında gerçekleşmesi ve yıllar sonra cari fazla verilmesi diğer olumlu gelişmelerdir.
 
Çin-ABD ticaret savaşı, Brexit ve AB’ye olası etkileri, Ortadoğu’daki jeopolitik riskler, gelişmiş ülke merkez bankalarının atacağı adımlar ve Kasım ayında gerçekleşecek ABD başkanlık seçimleri 2020 yılı gündemini belirleyecek ana başlıklar olacaktır.
 
Bankamız, bu dönem boyunca kredilerini sürekli artırarak reel sektörün her an yanında yer almıştır.
 
Yurt dışı piyasalarda ihraç ettiğimiz ABD doları ve Euro cinsi uzun vadeli tahviller ve yurt dışı kredilerden elde ettiğimiz kaynaklarla, proje finansmanı, forfaiting, sat ve geri kirala işlemlerinin yanı sıra çeşitli sendikasyon kredilerine de katılım sağladık. Bankamız, 2019’da Kredi Garanti Fonu’nda da yerini almış olup, önümüzdeki dönemde bu kanaldan da küçük ve orta büyüklükteki işletmelere finansal destek sağlayacaktır.
 
PASHA Bank için değişim ve dönüşüm 2018’de başlamış, 2019 Nisan ayı sonunda Genel Müdürlüğümüz, İstanbul Eski Büyükdere Caddesi’nde satın almış olduğumuz yeni binamıza taşınmıştır. Bu taşınma ile beraber veri merkezimiz fiziksel güvenlik şartlarına uygun olarak yeniden kurulmuş, tüm sistemsel altyapımız yenilenmiştir. Güncellenen altyapımızın yeni nesil sunucu ve depolama ünitelerinin sahip olduğu yapay zeka özellikleri ile Bankamızın performansına ve verimliliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz.
 
Süreçlerimizi iyileştirmeye paralel olarak doküman yönetimi sisteminde de geliştirmeler yapılmıştır. Ana Bankacılık Sistemimizin, yeni modül ve akışlar içeren bir üst versiyonuna geçişini öngören çalışmalarımız hızlandırılmıştır. Hedefimiz, 2020 yılı Haziran ayında projeyi tamamlayarak üst versiyonu devreye almaktır.
 
Aynı dönemde, başarımızı daha da artırmak için, bilgi ve beceriyle donanmış insan kaynağımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara da devam edilmiştir. PASHA Bank ailesi yeni çalışma arkadaşlarımızın katılımıyla güçlenirken, PASHA Grubu tarafından desteklenen Organizasyonel Sağlık Endeksi ve Risk Sağlık Endeksi projelerinde de yer alınmıştır. Kendimize ayna tutmamıza imkân sunan bu çalışmaların çıktıları, gerekli iyileştirmeler yapmamıza da olanak tanımaktadır.
 
Bankamız 2019’da yatırım bankacılığı alanındaki faaliyetlerini çeşitlendirmeye yönelik adımlar da atmıştır. Girişim sermayesi yatırım fonları odak alanımıza girerken, 2020 yılında bu alanda yatırım yapmayı planlıyoruz. Diğer taraftan varlığa dayalı menkul kıymet ihraçları ile sermaye piyasalarından kaynak sağlanmasına aracılık etmek üzere PASHA Bank Varlık Finansmanı Fonu kurulması için çalışmalara başlanmıştır.
 
Bankamızın 2019 yılında gerçekleştirdiği Euro cinsinden tahvil ihracı, para birimi bazında Azerbaycan piyasasında bir ilktir. Bankamız tarafından ihraç edilmiş olan ABD doları cinsinden tahviller Bakü Borsası’nda işlem görmeye ve Bakü Borsası Repo Pazarı’nda da repo işlemlerine konu edilmeye başlanmıştır.
 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, PASHA Bank’ın ulusal kredi notunu BBB+(tur) ve kredi notunun görünümünü Durağan olarak teyit ederken, JCR Eurasia Rating, PASHA Bank’ın Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunu (9,11) olarak belirlemiştir.
 
Küresel, ulusal ve sektörel ölçeklerde yaşanabilecek zorluklara rağmen PASHA Bank 2020’de de yatırımcılarımıza finansal destek sağlamaya, yatırımlarda yol gösterici olmaya, yatırımları teşvik etmeye ve Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde ticaretin gelişmesine destek olmaya devam edecektir. Özellikle TANAP projesinin bu yıl içinde tamamlanarak hayata geçirilmesinin ardından bu üçgende var olan dış ticaretin ivmelenerek artacağını düşünüyoruz. Ekonomimizin uzun vadeli sürdürülebilir değer üretme gücünü ürün, hizmet ve çözümlerimizin yanı sıra sağlam sermaye yapımız, nitelikli insan kaynağımız ve güçlü finansal yapımızla desteklemeye devam edeceğiz.
 
Bu vesileyle, 6 Mart 2020 tarihinde 5. yılını kutlayacağımız Bankamızı bu günlere taşıyan değerli çalışma arkadaşlarıma, bize duydukları güvenden dolayı müşterilerimize ve kılavuzlukları için Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile sermayedarlarımıza başarımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.
 
Önümüzdeki dönemde de yeni hedeflere ulaşmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

H. Cenk EYNEHAN
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi