Genel Müdür Mesajı

 
Yazdır
 

Değerli Paydaşlarımız,

2015-2017 yıllarını kapsayan ilk üç yıllık strateji dönemini başarıyla tamamlayarak 2018 yılıyla birlikte ikinci 3 yıllık stratejik dönemine başlayan Bankamız, ‘Dürüstlük’, ‘Kalite’, ‘İş Birliği’, ‘Sorumluluk’ ve ‘Kârlılık’ değerlerini çalışma kültürü haline getirerek pek çok önemli adım ve gelişme kaydetmiştir.

Küresel ekonomide yaşanan çalkantıların bir yansıması olarak 2018 yılı, gerek ülkemiz gerek bankacılık sektörü için zor bir yıl olsa da PASHA Bank, 68,7 milyon TL brüt faaliyet kârı elde etmiş ve 1,35 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşmıştır.

Bankamız İstanbul’un iş ve finans güzergahı üzerinde yer alan Büyükdere Caddesi’nde , Genel Müdürlük binası olarak kullanılmak üzere bir gayrimenkul satın almıştır. Türk ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak 42,1 milyon TL  maddi duran varlık değer düşüşü ve UFRS 9 gereği ayrılan 17,7 milyon TL genel karşılık etkisiyle bu yılı 3,5 milyon TL net dönem zararı ile  kapatmıştır. Zorlu geçen bu yılda  sermayedarlarımızın da teşvikiyle atılan bu yatırım adımı  PASHA Bank’ın kalıcı bir stratejiyle ilerlediğinin göstergesi ve aynı zamanda yeni binamıza taşınmamızla beraber
PASHA Bank’ı daha da görünür kılacak bir gelişmedir.

PASHA Bank, “Bölgede akla gelen ilk banka” olma hedefiyle 3 yıl önce başladığı yolculukta geçtiğimiz yıl PASHA Holding LLC’nin 245 milyon TL tutarındaki doğrudan yatırımı ile ödenmiş sermayesini 500 milyon TL’ye çıkarmıştır. Bu adım ana sermayedarlarımız PASHA Bank OJSC ve PASHA Holding LLC’nin ülkemize ve Türk ekonomisine duydukları güvenin en açık göstergesidir.

Geçtiğimiz yılı ekonomik açıdan değerlendirecek olursak, küresel piyasalar ve Türk ekonomisi açısından oldukça hareketli bir yıl oldu. Hane halkı nihai tüketim harcamaları ve kamu harcamalarının desteğiyle yılın ilk yarısında %6 büyüyen Türk ekonomisinin, yılın ikinci yarısından itibaren büyüme hızında yavaşlama görülmeye başlandı. Erken seçimleri de geride bıraktığımız bu yılda, gerek politik gerek jeopolitik riskler döviz kurunda aşırı dalgalanmaya ve faizlerde sert yükselişlere neden oldu. Dünyada ise, likidite bolluğunda sona gelinerek merkez bankalarının faiz artışlarını sürdürmesi, ticaret savaşı endişeleri, Brexit gelişmeleri, İran yaptırımları, Avrupa’da görülen protestolar, petrol fiyatlarındaki sert düşüşlerle birlikte çalkantılı bir yıl geçirdik. Eylül ayından itibaren TCMB’nin öngörülenin üzerinde yaptığı faiz artışı, uluslararası diplomatik ilişkilerde normalleşme yönünde olumlu adımlar atılması ve Yeni Ekonomi Programı’nın açıklanarak programda belirtilen aksiyonların hızla hayata geçirilmesi neticesinde faizlerde ve döviz kurlarında geri çekilmeler yaşandı. Ancak bozulan dengeler hem enflasyon hem büyüme üzerinde toparlanmanın biraz daha zaman alacağını gösteriyor. Türkiye ekonomisinin son çeyrekte beklenen gerilemeyle beraber 2018 yılını %3 civarında bir büyüme ile tamamlamış olacağını öngörüyoruz. Gelecek yıl için enflasyon beklentimiz %14-15 bandında oluşurken, TCMB’nin fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda sıkı para politikası duruşuna 2019 yılında da devam etmesini bekliyoruz. Bankacılık sektörü kredi büyüme hızında son dönemde görülen yavaşlamanın önümüzdeki yıl tekrar ivme kazanmasını ve tekrar %10 civarında kredi büyümesine ulaşılabileceğini düşünüyorum.

Bu öngörüler ve finansal veriler ışığında PASHA Bank’ın, önümüzdeki yıllarda da büyümesini sürdüreceğinden, hedefine kararlı bir şekilde ulaşacağından kuşkum yoktur. Zira önceki dönemde Banka’nın elde ettiği başarı ve kaydettiği gelişmeler de bunun açık bir göstergesidir.

Bankamız, 2017 yılında Azerbaycan’da yabancı bir kurum olarak gerçekleştirdiği ilk Eurobond ihracının üzerine 2018 yılında ikinci Eurobond ihracını gerçekleştirmiştir. 3 yıl 3 ay vadeli, 25 milyon ABD dolarlık bu ikinci Eurobond ihracı ile birlikte PASHA Bank’ın Azerbaycan Sermaye Piyasaları’ndan sağladığı kaynak toplamda 50 milyon ABD dolarına ulaşmıştır. Yurtiçinde Türk Lirası cinsinden gerçekleştirdiğimiz bono ihraçları ise istikrarlı şekilde devam etmektedir.

PASHA Bank’ın elde ettiği başarıların uluslararası akademik çevrelerce de teyit edilmiş olması göğsümüzü kabartan bir başka unsurdur.

PASHA Bank’ın stratejisini içeren vaka yayınları, İsveç’in üniversitelerarası veri tabanı DIVA’ya kaydedilerek; dünyada 500’den fazla partneri bulunan ve 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bağımsız bir vaka evi olan The Case Centre’da ayrıca SAGE Business Cases’de yayımlanmıştır.

PASHA Bank olarak 2018 yılında da ticari ve kültürel köprü olma misyonumuzu, faaliyet gösterdiğimiz Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde, Atlas dergisi iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz “neighbouRoute” Bir Yol, Üç Komşu; Bakü, Tiflis, Kars projesiyle sürdürdük. Bu projede, üç ülkenin ticaretini birbirine bağlayacak Demir İpek Yolu güzergahındaki rotalar fotoğraflandı. PASHA Bank’ın dijital kanallarından da paylaşılan çarpıcı kareler, 2019 yılının ilk ayında yayımlanacak Atlas Dergisi’nde yer alacak.

2018 yılı, aynı zamanda kendimize ayna tuttuğumuz, iç iletişim çalışmalarına ağırlık verdiğimiz bir yıl oldu. PASHA Holding LLC ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ‘Misyon’, ‘Vizyon’ ve ‘Kurumsal Değerler’ çalışmalarımız hepimize yol gösterici olurken; ‘Dürüstlük, Kalite, İş Birliği, Sorumluluk ve Kârlılık’ değerlerini tüm PASHA Bank çalışanlarının içselleştirmesini sağladı.

Müşterilerimize en üst düzeyde hizmet verebilmek 2018 yılında iki önemli çalışma başlatmış bulunuyoruz. Bankamızın tüm süreçlerini, ilgili politika, yönetmelik, prosedür ve iş akışlarını güncelleyerek hizmet kalitemiz artırmak ve operasyonel riskleri asgariye indirmek istiyoruz.

Bir başka önemli projemiz ise çağımızın gerekliliği ve Bankacılık hizmetlerinin önemli bir ayağı olan bilgi sistemlerini en üst teknoloji ile donatmaktır. Bankamızın rekabetçi gücünü artırmak ve en üst düzeyde hizmet sunabilmek için başlatığımız çalışmalarımız devam etmekte olup 2019 yılında ana bankacılık sistemimiz başta olmak üzere bilgi işlem altyapımızı yenileyeceğiz.

Küresel ölçekte, ülke ekonomisinde ve bankacılık sektöründe yaşanabilecek her türlü zorluğa rağmen PASHA Bank olarak, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yıl da yatırımcılarımıza finansal destek sağlamaya, yatırımlarında yol gösterici olmaya ve yatırımları teşvik etmeye; bu vesileyle de Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde ticaretin gelişmesine destek olmaya devam edeceğiz. Hizmet ve ürünlerimizle girişimcileri ve ekonomimizi; ülkemize değer katacak yatırımlar ile uzun vadeli finansal ürünlerimiz, güçlü sermaye yapımız, birikimli insan kaynağımız ve gelişmiş alt yapımızla desteklemeyi sürdüreceğiz. Diğer taraftan ülkemize sosyal, kültürel ve eğitim alanında katkı sağlayacak kurumsal sosyal sorumluluk projelerine aynı heyecan ve istek ile yer vereceğiz.

Önümüzdeki süreçte, kurum kültürümüzü ve kurumsal değerlerimizi en doğru şekilde temsil ederek müşterilerimize hizmet vermeye devam edecek olan çalışma arkadaşlarıma, Yönetim Kurulu Üyelerimize, müşterilerimize ve sermayedarlarımıza; bankamıza duydukları güven ve göstermiş oldukları değerli katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

H. Cenk EYNEHAN
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi