G.Nakit Krediler

 
Yazdır
 

 Teminat Mektubu

Yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, diğer gerçek ve tüzel kişilere hitaben borçlunun, üstlendiği yükümlülüğü alacaklı ile aralarındaki sözleşme koşullarına uygun olarak yerine getirmemesi durumunda, alacaklının talebi üzerine garanti edilen tutarın Banka tarafından kayıtsız şartsız ödeneceğine ilişkin verilen garantilerdir.

 Referans Mektubu

Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşların açacakları ihalelere katılabilmek için gereken, Banka tarafından düzenlenen mektuplardır.

 Harici Garantiler

Yurtdışı ticari işlemlerde, yurtdışındaki muhataba hitaben, belirli bir işin, teslimin ya da taahhüdün, belirlenen sürede ve şartlar uyarınca yerine getirileceği, getirilmezse yerine getirilecek olan iş, teslim ve taahhüdü üstlenen tarafın ödemesi gereken tutarın Banka tarafından kayıtsız şartsız ödeneceğine ilişkin verilen garantilerdir. Mektup YP cinsinden düzenlenir.

 Kontrgarantiler

Uluslararası ticarette ve/veya ihalelerde bir işin ve/veya ödemenin yapılacağına ilişkin verilen taahhütlerdir. Harici Garantiler’de teminat mektubu Lehdar Banka tarafından doğrudan muhataba ihbar edilirken, Kontrgarantiler’de teminat mektubunun Lehdar Banka aracılığı ile muhatabın ülkesinde yerleşik yerel bir banka tarafından düzenlenmesi talep edilir. Bu durumda, Lehdar bankanın teminat mektubunu düzenleyecek muhatabın ülkesindeki yerleşik yerel bankaya verdiği garanti, kontrgarantidir.

PASHA Bank, Azerbaycan ve Gürcistan ile iş yapan veya yapmak isteyen firmaların bu doğrultuda ihtiyaçlarını çözümlemede akla ilk gelen banka olmayı hedeflemektedir. 

 Akreditif

Hem yurt içi hem de uluslararası ticarette kullanılmakta olup, alıcının ödeyeceği bedele karşılık istediği nitelikte malın alınmasının ve satıcının belirlenen koşullarda mal bedelini tahsil etmesinin Banka garantisi altına alındığı kredi türüdür. Alıcının bankası, satıcının bankası aracılığı ile, belirlenen süre içinde malların gönderildiğini gösterir belgelerin ibrazı karşılığında satıcıya ödeme yapacağını taahhüt eder.

Yurt içi akreditifler sadece TL cinsinden düzenlenebilirken, uluslararası işlemlerde YP cinsinden akreditif düzenlenebilir.