Ödeme Şekilleri

 
Yazdır
 

 Peşin İthalat-İhracat

İthalatçının mal bedelini peşin olarak ödediği, ihracatçının ise yüklemeyi mal bedelini aldıktan sonra gerçekleştirdiği ödeme türüdür. Böylece ihracatçı açısından tahsilat riski ortadan kalkar. İthalatçı da mal bedelini peşin ödediği için KKDF’den muaftır.

 Mal Mukabili İthalat-İhracat

İthalatçının mal bedelini, malı teslim aldıktan sonra ödediği, ihracatçının ise yüklemeyi mal bedelini almadan gerçekleştirdiği ödeme türüdür. İthalatçıya KKDF yükümlülüğü doğar. İhracatçı açısından en riskli ödeme şeklidir.

 Vesaik Mukabili İthalat-İhracat

İhracatı yapılan malın yükleme belgelerinin, ihracatçının bankası aracılığı ile bedelinin tahsili akabinde ithalatçıya teslim edilmek üzere, ithalatçının bankasına gönderildiği ödeme türüdür. Bu sayede, ithalatçı mal bedelini ödemeden malı gümrükten çekemez ve ihracatçı güvende olur.

 Kabul Kredili İthalat-İhracat

Alıcı ile satıcı arasında vadeli bir satış söz konusu olduğunda, satıcı tarafından düzenlenen poliçenin alıcı firma tarafından kabulüne istinaden vesaikin teslimine izin veren bir ödeme türüdür. Söz konusu poliçeye Banka tarafından aval verilmesi durumunda Banka açısından ödeme taahhüdü doğar. Uluslararası ticarette bahse konu poliçeler YP cinsinden düzenlenebilirken, yurtiçi işlemlerde sadece TL olarak düzenlenebilir.

 Akreditif

Alıcının talebi ile alıcının bankası tarafından, akreditif şartlarına uygun vesaikin, belirtilen ibraz süresi içinde satıcı tarafından ibrazı karşılığında bedelin satıcıya ödeneceğini taahhüt eden şartlı bir banka garantisidir. Uluslararası ticarette YP olarak düzenlenirken, yurtiçi ticarette sadece TL olarak düzenlenebilir.